Language switcher

You are here

Uuringud ja ekspertiisid

Inventuurid, uuringud ja ekspertiisid on aluseks kaitse-eeskirja ja kaitsekorralduskava koostamisel.

Nende abil selgitatakse välja looduskaitselised väärtused ning kaitse alla võtmise vajadus, millega saab tutvuda Keskkonnaameti kontorites või siin kodulehel.

Kaitsekorra sobivuse, liikide või elupaikade seisundi hindamiseks koostatakse inventuure ja teostatakse seiret. Seireandmete kogumisega tegeleb Keskkonnaagentuur. Seire tulemustega saab tutvuda Keskkonnaseire Infosüsteemis (KESE).

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media