Language switcher

You are here

Üügu maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaministri 18. juuni 2018. a käskkirjaga nr 504 on algatatud määruse „Üügu maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine” menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

 

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Kuressaare kontoris (Tallinna 22, Kuressaare) ja Muhu vallamajas (Liiva küla) ajavahemikus 11.–28.02.2019Materjalidega saab tutvuda ka siinse teate allosas toodud linkide kaudu. 

 

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatava kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

 

Oma parandusettepanekud ja vastuväited Üügu maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti Lääne regioonile (Tallinna 22, Kuressaare 93819 või info@keskkonnaamet.ee) hiljemalt 28.02.2019.

 

Kaitseala kaitse-eeskirja muutmise asjus avalikku arutelu ei toimu, kui selleks ei avaldata soovi avaliku väljapaneku jooksul.

 

Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2019. aastal.

 

Lisainfo: Kadri Paomees, 452 7764, kadri.paomees@keskkonnaamet.ee.

 

Materjalid:

 

Kaitse-eeskiri (250.28 KB, PDF)

Seletuskiri (411.71 KB, PDF)

Kaitseala kaart (167.86 KB, JPG)

Väinamere hoiuala kaart 1 (135.32 KB, JPG)

Väinamere hoiuala kaart 2 (142.76 KB, JPG)

 

 

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media