Language switcher

You are here

Kohalikule omavalitsusele

Keskkonnaamet korraldas 2018. aastal SA KIK ja partnerite abil koolitusprogrammi, mis oli suunatud kohalike omavalitsuste keskkonnaspetsialistidele.

Aprillist novembrini kestnud kuueosalise koolitusprogrammi eesmärk oli täiendada kohalike omavalitsuste spetsialistide teadmisi keskkonnateemadel ning tugevdada koostööd riigiasutuste ja uuenenud omavalitsuste vahel. Koolituskava kokkupanekul olid abiks kohalike omavalitsuste spetsialistid, kes esitasid ettepanekuid, missuguseid täiendavaid teadmisi või oskusi oleks neile enim vaja. Koolitusprogrammis osales 74 Eesti kohalikku omavalitsust 79st.

Allolev abimaterjal on koolituse käigus kokku pandud detsembriks 2018.

Täname Keskkonnaministeeriumi, -inspektsiooni, -agentuuri, Rahandusministeeriumi, Terviseameti ja MTÜ Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu esindajaid abi ja toetuse eest koolituse korraldamisel ning samuti täname kõiki osalejaid!

Omavalitsuste spetsialistid külastasid Nordkalk AS Karinu kaevandamiskarjääri Järvamaal, kus said teada, kuidas kaevandamisel saab võimalikke keskkonnamõjusid leevendada. Foto: Piret Valge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media