Language switcher

You are here

Kaasamise kava 2018-2022

Avalikkuse kaasamiseks 2021-2027 veemajanduskavade koostamisse on koostatud Avalikkuse kaasamise tegevuskava (568.34 KB, PDF). Kava on kinnitatud veemajanduskomisjoni poolt 12.12.2018.a.

Veemajanduskavade koostamise jooksul viiakse kaasamise eesmärgil ellu järgnevaid tegevusi:

 

Tegevus 2018 2019 2020 2021 2022
Videoklipi loomine x        
Kohalike omavalitsuste koolitus x        
Sihtgruppide meililisti loomine x        
Vesikonna seminar   x x x  
Avalik arutelu x x      
Küsitlus käsitlemist vajavate teemade kohta   x x  
Ülevaade tegevustest aruanne (630.65 KB, PDF) x x x x
Ajakohane veemajanduskavade info Keskkonnaameti kodulehel x x x x x

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media