Language switcher

You are here

Tegevus- ja hoolduskavad

Pärandniitude tegevuskava (2021-2027)

Pärandniitude tegevuskava on koostatud niitude kaitsemeetmete planeerimiseks aastateks 2021–2027. Tegevuskava annab ülevaate pärandniitude levikust, elupaikade ja liikide seisundist, ohuteguritest, toetusmeetmteest. Samuti on kirjeldatud tegevuskavaga seatud eesmärgid ja tegevused eesmärkide saavutamiseks aastani 2027.

 

Liigirikas loopealne. Foto: Kaidi Silm

Pärandniitude hoolduskavad

Keskkonnaameti, ekspertide ja teadlaste koostöös on välja töötatud poollooduslike koosluste hoolduskavad. Need sisaldavad olulist informatsiooni erinevate elupaigatüüpide kaitseväärtuste ning hooldamis- ja taastamisvõtete kohta.

 

   


  About Estonia

  Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

  Estonian Official Gateway

  Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

  Digital Society

  Estonia has
  transformed itself into
  one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

  Follow our updates in social media