Language switcher

You are here

Keskkonnatasu deklareerimine

Keskkonnatasu on keskkonnatasude seaduse § 3 lg 1 alusel keskkonna kasutusõiguse hind. Keskkonnatasu tuleb maksta vee erikasutusloa omanikel, kes

  • võtavad  pinnavett
  • võtavad põhjavett
  • juhivad saasteaineid veekogusse
  • juhivad saasteaineid põhjavette
  • juhivad saasteaineid pinnasesse.

 

Keskkonnatasu maksmiseks tuleb esitada  keskkonnatasu deklaratsioon. Keskkonnatasud arvutatakse keskkonnakasutuse toimumise kvartali kohta. Keskkonnatasu deklareerimise ja tasumise tähtaeg on aruandekvartalile järgnev 17. kuupäev. Kui 17. kuupäev jääb puhkepäevale, siis deklareerimise ja tasumise tähtajaks on sellele järgnev esimene tööpäev. Õigeaegselt maksmata keskkonnatasuga kaasneb intress 0,06% päevas.

Kui vee erikasutusloas on sätestatud kohustus korraldada heitvees sisalduvate saasteainete seiret harvemini kui üks kord kvartalis, arvutatakse keskkonnatasu selle aruandekvartali kohta, mil seiret ei teostata, viimaste keskkonnatasu arvutamise aluseks olnud seiretulemuste alusel.

 

Keskkonnatasu deklaratsioone on võimalik esitada järgmiselt:

  • elektrooniliselt (e-teenuste portaalis või infosüsteemis KOTKAS)
  • e-posti teel (deklaratsioonil on vajalik digitaalne allkiri)
  • paberkandjal posti teel või ise kontorisse tuues.

 

Täpsemalt saab keskkonnatasude deklareerimisest lugeda keskkonnatasude valdkonna rubriigist


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media