Language switcher

You are here

Lubatud heitkoguse ühikute eraldamine ELi HKSi perioodil 2021-2030

 

Direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohaselt lubatud heitkoguse ühikute (LHÜde) tasuta eraldamise tingimustele vastava käitise käitaja võib esitada pädevale asutusele taotluse LHÜde tasuta eraldamiseks eraldamisperioodil. Esimese eraldamisperioodi kohta (st 2021-2025) tuleb taotlus esitada hiljemalt 28. juuniks 2019.

Taotlus peab sisaldama järgmist:

- võrdlusandmete aruanne;
- seiremetoodikakava;
- tõendamisaruanne.

  • Neljanda kauplemisperioodiga seotud eesti keelde tõlgitud võrdlusandmete aruande, seiremetoodikakava ja tõendamisaruande vormid on leitavad siit.
  • Neljanda kauplemisperioodi kohta saab lisainfot lugeda DG CLIMA kodulehelt.
  • Neljanda kauplemisperioodiga seotud ingliskeelsed juhenddokumendid ja korduma kippuvad küsimused on leitavad siit.

 

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media