Language switcher

You are here

Avalikud arutelud 2019

Kuni septembri alguseni kestab oluliste veemajandusprobleemide ülevaate kuus kuud kestev avalik väljapanek ning korraldatakse avalikke arutelusid järgmistes maakonnakeskustes:

06. mail kell 10:00 Keskkonnaameti Rakvere kontoris Kunderi 18, Rakvere
06. mail kell 15:00 Keskkonnaameti Jõhvi kontoris Pargi 15, Jõhvi
07. mail kell 09:00 Keskkonnaameti Tartu kontoris Aleksandri 14, Tartu
07. mail kell 15:00 Võru linnavalitsuses Jüri 11, Võru
08. mail kell 09:00 Viljandi linnavalitsuses Linnu 2, Viljandi
08. mail kell 15:00 Türi kultuurikeskuses Hariduse tänav 1, Türi
09. mail kell 09:00 Keskkonnaameti Pärnu kontoris Roheline 64, Pärnu
10. mail kell 10:00 Keskkonnaameti Kuressaare kontoris Tallinna 22, Kuressaare
27. mail kell 10:00 Keskkonnaameti Haapsalu kontoris Kiltsi tee 10, Haapsalu
28. mail kell 10:00 Tallinnas, Hotell Tallinn, Toompuiestee 27 / Paldiski mnt 4, Tallinn

Avaliku väljapaneku käigus on igaühel õigus esitada dokumentide kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Esitatud kirjalikele ettepanekutele ja vastuväidetele vastab Keskkonnaministeerium kirjaga kahe kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Ülevaadete ja analüüside tehniliseks meeskonnaks ja konsultandiks on AS MAVES, kus kontaktisikuks on Karl Kupits, tel: 656 7300, e-posti aadress karl@maves.ee. Keskkonnaministeeriumi kontaktisik Reet Ulm, Tel: 626 2857, e-posti aadress reet.ulm@envir.ee ja Keskkonnaameti kontaktisik Elina Leiner, Tel: 447 7387, e-posti aadress elina.leiner@keskkonnaamet.ee


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media