Language switcher

You are here

Järva maakonna looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine

Keskkonnaministri 29. juuli 2010. a käskkirjaga nr 1067 algatati Järva maakonna looduse üksikobjektide kaitse alla võtmise ja piiranguvööndi ulatuse määramise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. Määrusega võetakse kaitse alla Küti tamm, Kirikoja kadakas, Puhmu rahn, Roosna Laikivi, Kiigumõisa kivi, Epu kivi, Tudavere kivi ja Vassaare põllukivi ning määratakse nende piiranguvööndi ulatus.

Määruse eelnõu, seletuskirja ja kaartidega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee, Keskkonnaameti Türi kontoris ning Järva Vallavalitsuses, Türi Vallavalitsuses ja Paide Linnavalitsuses ajavahemikus 12.08–01.09.2019.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited määruse eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Wiedemanni 13, 72213 Türi) hiljemalt 01.09.2019.

Ühtlasi teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole määruse eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Peale avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2020. aasta esimesel poolel.

Lisainfo: Kristi Pai, 384 8681, kristi.pai@keskkonnaamet.ee

Materjalid:
Määruse eelnõu (201.15 KB, PDF)
Määruse seletuskiri (291.81 KB, PDF)

Üksikobjektide kaardid:
Küti tamm (115.34 KB, JPG)
Kirikoja kadakas (110.54 KB, JPG)
Puhmu rahn (93.46 KB, JPG)
Roosna Laikivi (174.06 KB, JPG)
Kiigumõisa kivi (114.62 KB, JPG)
Epu kivi (95.32 KB, JPG)
Tudavere kivi (124.46 KB, JPG)
Vassaare põllukivi (118.05 KB, JPG)


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media