Partnerid

Partnerlusleppele allakirjutanud kinnitavad, et ühiste kavatsuste aluseks on UNESCO programm Inimene ja Biosfäär ja sellest lähtuvad väärtused.

Keskkonnaamet pakub oma partneritele võimalust kasutada nõuetekohaselt UNESCO ametlikku logo oma organisatsiooni ja tegevuste tutvustamisel.

Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala kuulub UNESCO MaB-i võrgustikku ja mitmesse alavõrgustikku (Euroopa EuroMaB, Põhjamaade NordMaB ja Saarte- ning Rannikute ICBR võrgustikud). Keskkonnaamet pakub partneritele kontakte erinevates võrgustikes, et algatada võimalikke koostööprojekte.

Partnerid aitavad oma valdkonna raames ellu viia säästva arengu programmi tegevuskava. Võrgustikku kuulumine annab võimaluse laiemalt tutvustada oma toodete või teenuste keskkonda säästvamaid lahendusi. Sellega muudame koos kogu üleilmse MaB-i võrgustiku veelgi mitmekesisemaks ja rikkamaks.

MTÜ Eesti Saarte Kogu - edendab rohemajandust ja kaasab saarte kogukondi biosfääri programmi tegevuskava elluviimiseks

AS Limex – tutvustab ja toodab kohalikust materjalist keskkonnasõbralikke tooteid, toodete väljatöötamisel kasutab teaduslikke uuringuid

SA Tuuru – toetab biosfääri programmi põhimõtete levitamist, algatab ja juhib Hiiumaa sotsiaalse ja majandusliku arengu programme ja nendega seonduvaid uuringuid ning arendustööd, korraldab koolitusi, ja toetab osalusdemokraatiat

MTÜ Hiiukala – toetab biosfääri programmi põhimõtete levitamist, edendab ja aitab kaasa piirkonna rannakülade arengule ja traditsiooniliste mereliste tegevuste säilimisele ning arendamisele piirkonna rannaaladel

MTÜ Saarte Kalandus – toetab biosfääri programmi põhimõtete levitamist, viib ellu kohalikku arengustrateegiat, osaleb parima kogemuse levitamisel ja vahetab infot ning teeb koostööd Eesti ja välismaa sarnaste eesmärkidega ühingutega

MTÜ Läänemaa Rannakalurite Selts – toetab biosfääri programmi põhimõtete levitamist, edendab Läänemaa kalandussektoris koostöövõrgustiku teket, aitab kaasa Läänemaa rannakülade arengule ning traditsiooniliste mereliste tegevuste säilimisele ja arendamisele Läänemaa rannaaladel

Palade Loodushariduskeskus - tutvustab biosfääri programmi põhimõtteid ja viib läbi vastavaid projekte teadmiste levitamiseks

SA Saaremaa Arenduskeskus – toetab biosfääri programmi põhimõtete levitamist, aitab kaasa läbi professionaalsete tugiteenuste kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ja kodanikeühenduste arengule Saare maakonnas

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu – toetab biosfääri programmi põhimõtete levitamist, suurendab kohalikku algatusvõimet piirkonnas, viib ellu piirkonna integreeritud arengustrateegiat, arendab avaliku-, era- ja mittetulundussektori koostööd, arendab koostööd teiste ühendustega Eestis ja mujal Euroopas; osaleb rahvusvahelistes, riiklikes, piirkondlikes ja kohalikes maaelu arendavates projektides, viib läbi koolitustegevust

MTÜ Visit Saaremaa - Saaremaa kui turismisihtkoha tutvustamine ja väljastpoolt maakonda Saaremaad külastatavate inimeste arvu tõstmine

MTÜ Hiiumaa Metsaselts - ühendab sarnaste huvide ja taotlustega metsaomanikke, aidates kaasa metsade efektiivsele ja säästlikule majandamisele ning aidates metsaomanikke oma metsade majandamise korraldamisel

SA Hiiumaa Muuseumid - kogub, säilitab ja vahendab Hiiumaa kultuuripärandit ning tugevdab Hiiumaa kultuuri-, haridus- ja turismialast konkurentsivõimet

Hiiumaa Ametikool - tagab paindliku ja kvaliteetse õpikeskkonna nüüdisaegsete kutseoskuste omandamiseks ja Hiiumaa arengu toetamiseks

Saaremaa Toidufestivalil pakutakse kohalikust toorainest tehtud toitu. Ühiste kavatsuste protokollid on sõlmitud mitme toidutootjaga, kellele on organiseeritud kasulikke õppereise, ühiselt on korraldatud toidukonkursse ja temaatilisi ühissöömisi, et edendada saartele iseloomuliku toidu traditsioone. Foto: Lia RosenbergSaaremaa Toidufestivalil pakutakse kohalikust toorainest tehtud toitu. Ühiste kavatsuste protokollid on sõlmitud mitme toidutootjaga, et ühiselt ellu viia säästva arengu programmi tegevuskava ja selle põhimõtteid Lääne-Eestis. Toidutootjatele organiseeritakse kasulikke õppereise, toidukonkursse ja temaatilisi ühissöömisi, et edendada saartele iseloomuliku toidu traditsioone. Foto: Lia Rosenberg

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.