Jäätmed

Jäätmed on valdkond, millega puutuvad kõik inimesed igapäevaselt kokku. Seetõttu puudutavad selles valdkonnas tehtud otsused meist igaüht.

Keskkonnaameti strateegiline eesmärk jäätmekäitluse valdkonnas on vähendada jäätmete teket ning nende ohtlikkust ja suurendada jäätmete taaskasutamist läbi ringlussevõtu suurendamise.

Oluline osa Keskkonnaameti tegevusest on seotud jäätmeloa väljastamisega ning jäätmekäitlejate registreerimisega.  Jäätmeluba ning jäätmekäitleja registreering annab õiguse jäätmeid käidelda, mis hõlmab endas jäätmete kogumist, vedamist, taaskasutamist,  kõrvaldadamist, vahendamist, edasi müümist. Jäätmelubadega seatud tingimused peavad tagama, et jäätmehoolduses on võetud kasutusele kõik vajalikud meetmed, et vältida või vähendada nii palju kui võimalik jäätmetest põhjustatud keskkonnahäiringuid ja jäätmete kahjulikku mõju keskkonnale, sealhulgas maastikele ning erihuvi pakkuvatele paikadele, ja inimese tervisele.

Keskkonnaamet väljastab ohtlike jäätmete käitlemiseks (kogumiseks, veoks, taaskasutamiseks ja kõrvaldamiseks) vajalikku ohtlike jäätmete käitluslitsentsi, mis tõendab isiku pädevust, tehnoloogia sobivust ning annab õiguse taotleda jäätmeluba või kompleksluba.

Keskkonnaamet annab arvamusi kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduse korraldamiseks kehtestatavate jäätmekavade ning jäätmehoolduskirjadele eesmärgiga, et riigi seatud jäätmehoolduse eesmärgid kajastuksid otseselt ka kohalikul tasandil.

Keskkonnaamet kinnitab kaevandamisjäätmekava, mille käitaja peab koostama jäätmeloa taotluse või üldgeoloogilise uurimistöö, uuringu või kaevandamise käigus. Kaevandamisjäätmekava peab soodustama kaevandamisjäätmete ringlussevõttu, korduskasutamist või taaskasutamist.

Lisaks korraldab Keskkonnaamet ebaseaduslikult keskkonda viidud jäätmete koristamist reformimata riigimaalt kui saastajat ei ole kindlaks tehtud või ei ole koristamisega võimalik viivitada keskkonnakaitselistel kaalutlustel.

Keskkonnaamet väljastab jäätmete riikidevahelise veo luba.  Ohtlikke jäätmeid ja välislepinguga reguleeritavaid jäätmeid võib sisse, välja ja läbi jäätmete riikidevahelise veo loa alusel.

Riigi arengukavad jäätmevaldkonnas:

  1. Riigi jäätmekava 2014-2020
  2. Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2008–2015

Vaata veel:

Plastijäätmetest plastigraanulite tootmine
Plastijäätmetest toodetakse plastigraanuleid. Foto: Pille Aarma

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.