Jäätmearuanne

Jäätmearuande esitamine 2018. aastal

Isikud, kellele on väljastatud jäätmeluba, kompleksluba või registreerimistõend, peavad esitama kord aastas Keskkonnaametile oma jäätmealase tegevuse kohta aruande. Jäätmearuande esitamist reguleerib keskkonnaministri 15.01.2010 määrus nr 1 „Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord“. Jäätmearuanne, mis käsitleb aruande esitaja jäätmealast tegevust eelmisel kalendriaastal tuleb esitada 31. jaanuariks.

Jäätmearuannet on võimalik esitada ainult Keskkonnaagentuuri hallatavas Jäätmearuandluse infosüsteemis (JATS) või saates aadressil jaatmearuanne@keskkonnaamet.ee. digitaalselt allkirjastatuna aruandevormi.

Juhul kui ettevõttel eelmisel aastal jäätmealast tegevust ei toimunud, tuleb esitada Keskkonnaametile määruse nr 1 lisa 1 (PDF) täidetud esilehe kinnitusega, et tegevust ei toimunud.

Jäätmearuandluse infosüsteemi (JATS) sisse logimiseks on vajalik kasutaja registreerimine. Uute kasutajakontode taotlemine käib otse JATS-i kaudu. Esita kasutajakonto taotlus. Küsimused, mis puudutavad kasutajate haldust JATS-is, tuleks saata e-posti aadressile jats@envir.ee.

Aruande koostamisel tekkivate sisuliste küsimuste korral palume pöörduda Keskkonnaameti vastava piirkonna jäätmespetsialisti poole, kelle kontaktid leiate Teile väljastatud jäätmeloalt, registreerimistõendilt või keskkonnakompleksloalt või Keskkonnaameti kodulehelt.

Abimaterjalid:

Jäätmearuandluse juhendmaterjal
Abimaterjalid aruande esitamiseks 2018 (72 KB, DOC)

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.