Jäätmeluba

Jäätmeloa taotlus ja jäätmeloa vorm on kehtestatud keskkonnaministri 26.04.2004 määruses nr 26.

Alates 01.01.2016 kehtivad uued riigilõivu määrad. Jäätmeloa saamiseks tuleb Keskkonnaametile esitada taotlus (taotlus (25.81 KB, DOCX)) ning tasuda riigilõiv 350 eurot. Jäätmeloa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50,00 eurot. Metallijäätmete kogumiseks ja veoks vajaliku jäätmeloa taotluse läbivaatamise eest peab maksma riigilõivu 1280,00 eurot.

Keskkonnaamet registreerib saadud jäätmeloa taotluse kohe pärast selle kättesaamist ja kontrollib selle vastavust jäätmeseaduse ja selle määruse nr 26 nõuetele. Kui taotlus ei vasta nõuetele või taotlusmaterjalides esitatud andmed ei ole piisavad taotluse menetlemiseks, määrab loa andja tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks ja teavitab sellest taotlejat kirjalikult viivitamatult pärast puuduste avastamist.

Puudusteta ning nõuetele vastav taotlus registreeritakse ning võetakse menetlusse, millest Keskkonnaamet teavitab loa taotlejat. Taotlus vaadatakse läbi ning antakse jäätmeluba või keeldutakse jäätmeloa andmisest kolme kuu jooksul arvates nõuetele vastava taotluse registreerimisest. Õigus jäätmekäitlustegevuse alustamiseks tekib pärast jäätmeloa väljastamist.

Abimaterjalid jäätmeloa taotlemisel:

Jäätmeloa andmisest keeldutakse, kui:

  1. taotleja on esitanud valeandmeid või võltsitud dokumendi;
  2. taotlejat on korduvalt karistatud keskkonnaloata tegutsemise, keskkonna saastamise või ohtlike kemikaalide ja jäätmete käitlemise nõuete rikkumise eest ning süüteost ei ole möödunud karistusregistri seaduse § 25 lõikes 1 kehtestatud tähtaeg;
  3. kogutud andmete põhjal võib järeldada, et tegevuse käigus pole võimalik täita keskkonnanormatiive või tegevus ohustab keskkonda või inimese tervist või vara;
  4. tegevus põhineb jäätmerikastel, loodusressursse ja muud tooret või materjale pillavatel menetlustel või tehnoloogilistel protsessidel;
  5. taotletud tegevus on olulises vastuolus keskkonnahoiu valdkonna arengukava ja kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekavaga.

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.