Jäätmete riikidevaheline vedu

Jäätmeid veetakse üle riigipiiri kooskõlas Eesti Vabariigi suhtes jõustunud välislepingutega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses nr 1013/2006/EÜ jäätmesaadetiste kohta sätestatud korras. Ohtlikke jäätmeid ja välislepinguga reguleeritavaid jäätmeid võib sisse, välja ja läbi vedada määruses nr 1013/2006/EÜ sätestatud korras väljaantud jäätmete riikidevahelise veo loa alusel.

Keskkonnaamet on määruse 1013/2006 mõistes riikidevaheliste vedude pädev asutus, kes menetleb kontrollitavate jäätmete sisse-, välja- ja läbiveolubade taotlusi ning nõustab küsimusi esitavaid isikuid ja ettevõtjaid.

Kõrvaldamiseks mõeldud jäätmete vedu väljapoole EL ja EFTA riike on keelatud. OECD liikmesriigiks olevasse kolmandasse riiki saab vedada jäätmeid üksnes taaskasutamise eesmärgil. Teistesse kolmandatesse riikidesse saab taaskasutamise eesmärgil vedada üksnes tavajäätmeid.

Sõltuvalt jäätmete liigist, nende omadustest ning kavandatavast käitlustoimingust saab jäätmeid üle riigipiiri vedada kas kirjaliku loa alusel (määruse 1013/2006 artikkel 3 lõige 1) või määruse 1013/2006 artiklis 18 sätestatud üldnõuded arvestades (määruse 1013/2006 artikkel 3 lõige 2).

Millised protseduurireeglid kehtivad jäätmete veole EL/EFTA ja OECD riikidesse vaata siit (251.28 KB, PDF) ja ja jäätmete veole teistesse kolmandatesse riikidesse vaata siit (440.42 KB, PDF)

Piiriülese või Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise veoga tegelev jäätmevedaja peab omama keskkonnakaitseluba sõltumata sellest, kas veetavad jäätmed on jäätmeseaduse § 14 lõike 3 kohaselt tema valduses või mitte. Teave EL liikmesriikides vedu teostavatele isikutele kehtivate nõuete kohta on leitav siit (XLSX).

Keskkonnaametis väljaantud jäätmete riikidevaheliste veolubade nimekiri on leitav siit (567.58 KB, PDF), andmed on 31.08.2020 seisuga.

 

 

Abimaterjalid

Olulised aadressid:

 

 

Tagasiside

Kui Teil on ettepanekuid, häid sõnu või kriitikat seoses antud teenusega, siis palume anda tagasisidet.

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.