Keskkonnaluba

Milliste tegevuste jaoks on vaja keskkonnaluba?

Jäätmekäitlemise keskkonnaluba (endise nimega jäätmeluba) KeÜS § 41 tähenduses, on vaja järgmistele tegevustele:

 • Tavajäätmete taaskasutamine või kõrvaldamine
 • Ohtlike jäätmete taaskasutamine või kõrvaldamine majandustegevuse käigus
 • Metallijäätmete taaskasutamine või kõrvaldamine majandustegevuse käigus
 • Maavara kaevandamisel või rikastamisel jäätmete tekkimisel
 • Jäätmehoidla käitamine
 • Prügila käitamine
 • Prügila või jäätmehoidla järelhooldus

Keskkonnaluba ei ole vajalik füüsilisel isikul, kelle kodumajapidamises tekkivad jäätmed ning Päästeameti päästetöö käigus tekkinud jäätmete kogumisel ja vedamisel.

NB! Jäätmeid ei tohi vastu võtta isik, kellel ei ole kehtivat jäätmekäitleja registreeringut, keskkonnaluba või keskkonnakompleksluba. Registreeritud jäätmekäitlejaid saab kontrollida Keskkonnaameti e-teenuste portaalis ning kehtivaid keskkonnalubasid infosüsteemis KOTKAS.

 

Kuidas taotleda?

Alates 2020 toimub jäätmekäitlusega seotud keskkonnaloa taotlemine infosüsteemis KOTKAS

Esmakordsel taotlemisel soovitame tutvuda infosüsteemi KOTKAS kasutusjuhendiga (PDF). Keskkonnaloa taotlemisel soovitame infosüsteemis jälgida ka abitekstide ja infomullides kajastatud suuniseid.

Jäätmete ladustamisel on kohustuslik omada sellele vastavat finantstagatist.

 

Kui palju maksab?

 • Tavajäätmete käitlemise esmataotlemisel on riigilõiv 520 eurot.
 • Tava- ja ohtlike jäätmete või ainult ohtlike jäätmete käitlemise taotlemisel on riigilõiv 780 eurot. 
 • Keskkonnaloa muutmisel on riigilõiv 50% esmataotluse määrast, v.a riigilõivuseadusega vabastatud juhul.
 • Mitme tegevusega keskkonnaloa taotlemise riigilõiv kujuneb vastavalt riigilõivuseaduse § 136_2 lg 6 sätestatule.
 • Viitenumber riigilõivu tasumiseks on välja toodud siin.
 

 Keskkonnaloa omaniku meelespea

Keskkonnaamet reeglina ei kanna lubadele erinevatest seadustest (nt atmosfääriõhu kaitse seadus, veeseadus, jäätmeseadus, tööstusheite seadus), määrustest või muudest õigusaktidest otsekohalduvaid nõudeid. Need on täitmiseks olenemata sellest, kas need on loal kirjas või mitte. Keskkonnaamet juhib tähelepanu mõningatele otsekohalduvatele nõuetele, mis jäätmekäitlemisega seoses on välja toodud meelespea lehel.
 

Kas teadsid, et?

 • Jäätmeid ei tohi vastu võtta isik, kellel ei ole kehtiv jäätmekäitleja keskkonnaluba, registreering või keskkonnakompleksluba.
 • 2020. aastal (1.12.2020 seisuga) on menetletud 104 keskkonnaluba jäätmekäitlemiseks.

 

    Talgute raames koristatud prügi. Pildi autor: Dagny Kungus

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.