Jäätmete taaskasutamine

Jäätmete taaskasutamine on jäätmekäitlustoiming, mille peamine tulemus on jäätmete kasutamine kasulikul otstarbel selliselt, et nad asendavad teisi materjale, mida muidu oleks sellel otstarbel kasutatud, või jäätmete ettevalmistamine nende eelnimetatud otstarbel ja viisil kasutamiseks kas tootmises või majanduses laiemalt. Taaskasutust selgitab jäätmehierarhia joonis (PNG).

Jäätmete taaskasutamine hõlmab endas sisuliselt erinevaid tegevusi

1. Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamine on kontrolliv, puhastav või parandav taaskasutamismoodus, millega jäätmeteks muutunud tooteid või nende komponente valmistatakse ette selliselt, et neid oleks võimalik korduskasutada nende esialgsel otstarbel ilma mis tahes muu eeltöötluseta. Toimingukoodid R3k, R5k, R9. Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamiseks tuleb taotleda Keskkonnaametilt keskkonnaluba (endise nimetusega jäätmeluba) jäätmete taaskasutamiseks või registreerida oma tegevus jäätmekäitlejana.

2. Ringlussevõtt, kaasa arvatud bioloogiline ringlussevõtt, on jäätmete taaskasutamistoiming, mille käigus jäätmematerjalid töödeldakse toodeteks, materjalideks või aineteks, et kasutada neid nende esialgsel või muul eesmärgil. See ei hõlma jäätmete energiakasutust ja töötlemist materjalideks, mida kasutatakse kütusena või tagasitäiteks. Toimingukoodid R3o, R3m, R3f, R5m, R5o, R5c, R5f, R5l, R6.

Ringlussevõtt on igasugune füüsikaline, keemiline või bioloogiline jäätmete käitlemine, mille tulemusena materjal ei ole enam jäätmed vaid nõuetele vastav toode. Ringlussevõtuks ei saa lugeda jäätmetest kütuse tootmist või jäätmete energiakasutust (R1) ning jäätmetega kaeveõõnte täitmist. Samuti ei peeta jäätmete ringlussevõtuks jäätmete töötlemist, mille tulemusena ei valmi toode, vaid jäätmekäitlustoimingu tulemusena jäävad jäätmed endiselt jäätmeteks ning seda nimetatakse jäätmete taaskasutamise ettevalmistamiseks.

Jäätmete ringlussevõtuks tuleb taotleda Keskkonnametilt keskkonnaluba jäätmete taaskasutamiseks või keskkonnakompleksluba. Tõendamaks, et jäätmekäitlustoimingu tulemusena on jäätmed ringlusse võetud jäätmeseaduse § 15 lg 4 mõistes, tuleb Keskkonnaametile esitada jäätmeloa või keskkonnakompleksloa taotlusega koos tõendamisdokumendid, mis on nõutud eelnimetatud määrustes, õigusaktides või standardites. Nt tootesertifikaat, toimivusdeklaratsioon, tootmisohjesertifikaat, vms.

3. Muu taaskasutus, ettevalmistamine taaskasutamiseks

Jäätmete energiakasutus on jäätmete taaskasutamismoodus, kus põletuskõlblikke jäätmeid kasutatakse energia tootmiseks nende põletamisel eraldi või koos muude jäätmete või kütusega, kasutades ära tekkinud soojuse. Toimingukood R1.
Jäätmete ettevalmistamine taaskasutamiseks on jäätmete eeltöötlus, mille lõppsaaduseks on jäätmed, ühendid või segud, mis järgnevalt taaskasutatakse. Toimingukoodid R12o, R12x, R12y, R12p, R12s
Kaeveõõnte täitmine või tagasitäide - nt ehitusjäätmete kasutamine nn pinnasetäiteks või mingite pinnasevormide kujundamiseks. Toimingukood R5m

Jäätmete taaskasutamiseks tuleb olenevalt jäätmeliigist ja tegevusest taotleda Keskkonnaametilt keskkonnaluba jäätmete taaskasutamiseks, keskkonnakompleksluba või registreerida oma tegevus jäätmekäitlejana.

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.