Ohtlike jäätmete käitluslitsents

Ohtlike jäätmete käitlemiseks (kogumiseks, veoks, taaskasutamiseks ja kõrvaldamiseks) peab ettevõtjal olema vastav litsents, mis tõendab isiku pädevust, tehnoloogia sobivust ning annab õiguse taotleda jäätmeluba või kompleksluba. Alles jäätme- või kompleksluba annab isikule õiguse teiste isikute poolt tekitatud ja üleantud ohtlike jäätmete käitlemiseks majandus- ja kutsetegevuses.

Ohtlike jäätmete käitluslitsents antakse kuni viieks aastaks.

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi saamiseks tuleb Keskkonnaametile esitada Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004 määruse nr 121 "Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm” § 10 lõike 1 kohane taotlus. Taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv 260 eurot.

Käitluslitsentsi muutmine

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi muutmiseks on vaja esitada taotlus ja tasuda riigilõiv ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse muutmise eest summas 32 eurot.

 

Abimaterjalid ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotlemisel

 

Õigusaktid

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.