Jahindus

Jahiulukitele on lubatud jahti pidada jahimaal (jahiuluki vabaks elamiseks sobiv ja jahipidamiseks kasutatav ala).

Jahimaa hulka ei kuulu planeeringuga määratud linna, alevi ja aleviku ning küla selgelt piiritletav kompaktse asustusega ala ehk tiheasustusala, samuti puhke- ja virgestusala, kus ohutu jahipidamine ei ole võimalik. Jahimaa hulgast on välja arvatud ka kaitseala vööndid, kus jahipidamine on mõne õigusaktidega (nt kaitse-eeskiri) keelatud.

Jahimaa omakorda on jagatud jahipiirkondadeks, mille pindala ühes ringpiiris on vähemalt 5000 hektarit. Jahipiirkonnad antakse kasutusse jahipiirkonna kasutusõiguse loaga.

Jahiseaduse alusel on suurulukid põder, punahirv, metskits, metssiga, pruunkaru, hunt, ilves ja hallhüljes. Väikeulukite loetelu leiab jahieeskirjast (vt viidet allpool).

Suurulukijahti jahipiirkonnas on õigus pidada või selleks luba anda vaid jahipiirkonna kasutajal.

Jahiseaduse alusel on maaomanikul õigus:

  1. korraldada oma maal väikeulukijahti;
  2. sõlmida kokkulepe jahindustegevuse korraldamiseks oma kinnisasjal;
  3. seada oma maal jahipidamiseks tingimusi või jahipidamine keelata;
  4. algatada jahipiirkonna kasutaja väljavahetamine;
  5. teha ettepanekuid jahindusnõukogule jahipiirkonna piiride muutmiseks.

Jahipiirkonna kasutaja on kohustatud kehtiva jahitunnistuse alusel andma tasuta jahiloa väikeulukite küttimiseks oma kinnisasjal jahti pidavale maaomanikule või tema määratud isikutele. Luba antakse tasuta.

Keskkonnaametis tegelevad jahindusega seotud küsimustega metsaosakonna jahinduse ja vee-elustiku büroo jahinduse spetsialistid.

Ivar Marlen (Hiiu, Lääne, Saare, Pärnu maakond)
ivar.marlen@keskkonnaamet.ee
463 6821, 530 40354

Uno Treier (Harju, Rapla, Järva maakond)
uno.treier@keskkonnaamet.ee
484 1181, 514 9565

Margo Tannik (Põlva maakond)
margo.tannik@keskkonnaamet.ee
786 8364, 516 0148

Mihkel Pastik (Viljandi, Valga ja Võru maakond)
mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
530 44134

Heete Ausmeel (Ida-Viru, Lääne-Viru, Jõgeva ja Tartu maakond)
heete.ausmeel@keskkonnaamet.ee
568 86919

Õigusaktid

Muu info

Foto: Aimar Rakko

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.