Kaitse planeerimine

Kaitstavate alade moodustamise, looduskaitseliste piirangute seadmise ja muutmisega ning looduskaitseliste tööde kavandamisega kaitstavatel loodusobjektidel tegeleb Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo.

Riiklikult kaitstavateks loodusobjektideks on kaitsealad (rahvuspargid, loodus- ja maastikukaitsealad), hoiualad, kaitsealused liigid ja kivistised, püsielupaigad ja kaitstavad looduse üksikobjektid. Nende objektidega seotud reeglid on kirjas kaitse-eeskirjades või looduskaitseseaduses. Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo koostab ja muudab kaitsealadele kaitse-eeskirju ja tutvustab neid avalikkusele. Samuti teeb Keskkonnaamet vajadusel Keskkonnaministeeriumile ettepanekuid uute loodusobjektide kaitse alla võtmiseks, viib läbi või korraldab kaitse alla võtmise otstarbekuse ekspertiise, suhtleb huvigruppidega. Liikide ja nende püsielupaikade kaitse alla võtmise ja kaitsekorra muutmisega tegeleb peamiselt liigikaitse büroo.

Looduskaitseliste tööde kavandamiseks koostab büroo kaitsekorralduskavasid. Kavades kirjeldatakse alade kaitseväärtusi ja neid ohustavaid tegureid, seatakse eesmärgid, planeeritakse väärtuste säilimiseks vajalikud meetmed ja tegevused, koostatakse kaitsekorraldusperioodi eelarve.

Kaitse planeerimises on olulisel kohal hea koostöö riigi- ja teadusasutuste, kohalike omavalitsuste, maaomanike, ettevõtjate, looduskaitsjate ja teiste huvigruppidega. Büroo poole võib pöörduda kaitstavaid loodusobjekte ja looduskaitset puudutavate küsimustega.

Taevaskoda Ahja jõe ürgoru maastikukaitsealal. Pildistas Kadri Paomees.

Taevaskoda Ahja jõe ürgoru maastikukaitsealal. Pildistas Kadri Paomees.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.