Sa oled siin

Prangli maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõus muudeti piiranguvööndi metsade majandamist puudutavat sätet

Keskkonnaministri 14. oktoobri 2015. a käskkirjaga nr 924 algatati Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 1999. a määruse nr 441„Prangli maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine” muutmise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. Kaitse-eeskirja eelnõu avalik väljapanek toimus jaanuaris 2016.

Avaliku väljapaneku järgselt tegi Keskkonnaministeerium Keskkonnaametile ettepaneku muuta eelnõus Prangli maastikukaitseala piiranguvööndi osas metsade majandamist puudutavat sätet. Muudatuse kohaselt on piiranguvööndis kaitseala valitseja nõusolekul lubatud uuendusraie, välja arvatud elupaigatüübile metsastunud luited vastavates puistutes. Metsastunud luiteid jääb piiranguvööndisse ligikaudu 38,5 ha (vt kirjaga kaasas olevat kaarti). Elupaigatüüp metsastunud luited (2180) on Prangli loodusala eesmärgiks ning kaitsealal tuleb tagada elupaigatüübi säilimine.

Ootame põhjendatud ettepanekuid piiranguvööndi metsamajandamist puudutava sätte osas hiljemalt 14. augustiks 2017. a. Määruse eelnõu esitatakse ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele orienteeruvalt 2017. aasta lõpus. Määrus jõustub eeldatavasti 2018. aasta alguses.

Täiendav info: kaitse planeerimise spetsialist Sander Laherand, 5692 7990, sander.laherand@keskkonnaamet.ee.

Prangli maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu (131.12 KB, PDF)

Prangli maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu seletuskiri (204.52 KB, PDF)

Prangli piiranguvööndisse jäävate metsastunud luidete kaart (191.35 KB, JPG)

Prangli saare männikud. Foto: Riina Kotter
 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.