Sa oled siin

Viljandimaa parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine

Keskkonnaamet annab teada, et keskkonnaministri 26. oktoobri 2017. a käskkirjaga nr 1078 on algatatud määruse „Viljandimaa parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine” menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. Määrus käsitleb seitset Viljandimaa parki või puistut. Need on Halliste dendropark ja Halliste kirikupark Halliste vallas (nüüd Mulgi vallas) ning Aindu põlispuude grupp, Kivistiku metsapark, Pärsti park, Raudsepa dendropark ja Tusti metsapark Viljandi vallas.

Vastavalt looduskaitseseaduse § 10 lõikele 1 võtab käesoleval ajal pargi või puistu kaitse alla Vabariigi Valitsus oma määrusega. Parkide ja puistute peamised kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirja kohased kaitseväärtused on ajalooliselt kujunenud planeering, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtuslik puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnalised kujunduselemendid. Käesolevaks ajaks ei ole määruses käsitletud parkidel ja puistutel säilinud looduskaitseseaduses ega kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjas nimetatud kriteeriumidele vastavat üleriigilist looduskaitselist väärtust ning nende edasine kaitse riiklikul tasandil ei ole vajalik ega otstarbekas.

Kui objekt hävib või selle looduskaitseline väärtus kaob, arvatakse objekt kaitse alt välja samuti Vabariigi Valitsuse määrusega ning see kustutatakse keskkonnaregistrist. Loodusobjektide kaitse alt väljaarvamisele ja vastavate kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamisele kohaldatakse looduskaitseseaduse § 13 lõike 1 kohast menetlust. Kui objektid arvatakse kaitse alt välja, siis muutub senine kaitsekord (piirangud) kehtetuks ja lõpeb maamaksu soodustus.

Määruse eelnõu ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Viljandi (Paala tee 4, Viljandi) ja Tartu (Aleksandri 14, Tartu) kontoris ning Viljandi Vallavalitsuses (Kauba 9, Viljandi) ja Mulgi valla Halliste Vallavalitsuses (Leerimaja, Kulla küla) ajavahemikus 14.–28.11.2017. Materjalidega saab tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee ning Viljandi valla ja Mulgi valla kodulehel.

Põhjendatud parandusettepanekud ja vastuväited Viljandimaa parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamise määruse eelnõu kohta palume Keskkonnaametile esitada kirjalikult (louna@keskkonnaamet.ee või Aleksandri 14, Tartu 51004) hiljemalt 28.11.2017. Kui nimetatud tähtajaks ei ole määruse eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et Teil vastuväited puuduvad. Avaliku väljapaneku kestel kirjalikult esitatud ettepanekutele ja vastuväidetele vastab Keskkonnaamet 30 päeva jooksul pärast väljapaneku lõppemist.

Keskkonnaamet teeb looduskaitseseaduse § 9 lõike 4 punkt 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Kui ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks ei ole esitatud vastuväidet menetluse läbiviija ettepanekule mitte korraldada kaitse alt väljaarvamisel avalikku arutelu, avalikku arutelu ei korraldata.

Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt mais 2018. aastal ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti juunis 2018. aastal.

Täiendav info Marica-Maris Paju, 5336 5805, maris.paju@keskkonnaamet.ee

Materjalid:

Määruse eelnõu (269.59 KB, PDF)

Seletuskiri (332.85 KB, PDF)

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.