Sa oled siin

Tõhela-Ermistu looduskaitseala moodustamine

Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 26.10.2017. a käskkirjaga nr 1-2/17/1082 on algatatud  Vabariigi Valitsuse määruse „Tõhela-Ermistu looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri“ menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Tõhela-Ermistu looduskaitseala eesmärk on kaitsta Edela-Eestis ainulaadset märgalakompleksi: kõrge looduskaitseväärtusega Tõhela ja Ermistu järve ning sood, neid ümbritsevaid loodusliku ilmega metsi, kaitsealuseid liike ja nende elupaiku. Ala jätkuv kaitse all hoidmine on oluline, et säilitada alal olevate loodusväärtuste, eelkõige kahest järvest ja rabast koosneva märgalakompleksi, kaitsealuste liikide ja elupaigatüüpide kaitse. Looduskaitseala moodustamisega soovitakse lähestikku paiknevad püsielupaigad ja nendega piirnev hoiuala koondada üheks terviklikuks kaitsealaks. Alale jäävad Tõhela ja Ermistu järv on Pärnu maakonna suurimad järved.

Tõhela-Ermistu looduskaitsealale jäävad kooslused – rannikuluidete elupaigatüüp metsastunud luited (2180), seisuveekogude elupaigatüübid vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140) ja huumustoitelised järved ja järvikud (3160), soode elupaigatüübid rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150) ning liigirikkad madalsood (7230) ning metsa elupaigatüübid vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*) – on haruldaste ja ohustatutena lisatud loodusdirektiivi I lisasse ning osaliselt märgitud esmatähtsate elupaikadena, mille kaitse tagamisel on Euroopa Liidul ja selle liikmesriikidel eriline vastutus. Need elupaigatüübid on intensiivse looduskasutuse tõttu muutunud Euroopa boreaalses piirkonnas haruldaseks ja seetõttu on ohustatud ka paljud nende kooslustega seotud liigid, kes kasutavad eespool nimetatud elupaigatüüpi elupaigana või toitumisalana. Loodusdirektiivi ülesanne on kaitsta ohustatud liike ja nende elupaiku ning aidata kaasa looduse mitmekesisuse säilimisele ja taastamisele.

Kaitseala territoorium on elupaigaks rohkem kui 20-le erinevale linnuliigile, kellest haruldasemad ja ohustatumad on näiteks kaljukotkas, merikotkas ja kassikakk. Alal leidub ka mitmeid kaitsealuseid taimeliike, millest ohustatumad on nõtke näkirohi ja sookäpp. Lisaks elab alal veelendlasi, suurvidevlasi ja pargi-nahkhiiri. Tõhela järv on Eesti üks olulisimaid kiilide sigimisalasid ja tegemist on Pärnumaa tähtsaima kiilide elupaigaga. Ala on oluline valgelaup-rabakiili, hännak-rabakiili ja suur-rabakiili elupaik.

Määruse eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu) ning Tõstamaa osavallakeskuses (Sadama tee 2, Tõstamaa) ajavahemikus 22.01.–26.02.2018. Materjalidega saab tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatava määruse menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Oma parandusettepanekud palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti Lääne regioonile (Roheline 64, Pärnu, 80010 Pärnu maakond või laane@keskkonnaamet.ee) hiljemalt 26.02.2018. Määruse eelnõu avalik arutelu toimub 22.03.2018 Tõstamaa rahvamajas kell 15.00 (Varbla mnt 3, Tõstamaa).

Kui nimetatud tähtajaks ei ole eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2019 aastal.

Materjalid:
Kaitse-eeskiri (435.17 KB, PDF)
Seletuskiri (1.77 MB, PDF)
Kaart (7.71 MB, PDF)
Ekspertiis (1.26 MB, PDF)

Lisainfo:
Kätlin Kurg, 447 7379, katlin.kurg@keskkonnaamet.ee

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.