Sa oled siin

Nehatu looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 24. novembri 2017. a käskkirjaga nr 1-2/17/1161 on algatatud Vabariigi Valitsuse määruse „Nehatu looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmise menetlus. Kaitseala kaitse-eeskirja muutmise menetlust viib läbi Keskkonnaamet.

Nehatu looduskaitseala on maastikukompleks, kus sookooslused, rannikulõukad, niidud ja metsaalad moodustavad ulatusliku elupaikade kompleksi, mis on elupaigaks paljudele soo- ja rannikuala liikidele. Ala jätkuv kaitse all hoidmine on oluline, et säilitada eluslooduse mitmekesisust, eelkõige rannikulõukaid ja Litoriinamere rannalõukast tekkinud Nehatu sood ning selle eri kinnikasvamisastmes jäänukjärvi, looduslikke ja poollooduslikke kooslusi, vee- ja rannikulinnustiku pesitsus-, sulgimis- ja toitumisalasid, rahvusvahelise tähtsusega veelindude rändepeatuspaiku, kaitsealuseid liike, Porsiku kadakaid ning laane-, salu- ja soovikumetsi ja neile metsadele iseloomuliku elustiku mitmekesisust, samuti säilitada kaitseala maastikuilme. Nehatu soo võeti esimest korda kaitse alla 11. juulil 1957. a, kui Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrusega nr 242 „Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s” moodustati Nehatu soo botaanilis-zooloogiline keeluala. 2001. aastal moodustati Nehatu looduskaitseala. 

Praegu kehtiv Nehatu looduskaitseala 2001. aastal kinnitatud kaitse-eeskiri vajab kooskõlla viimist kehtiva õigusega. Kaitseala tsoneeringut ning kaitsekorda on vaja täpsustada, arvestamaks Eesti rahvusvahelisi kohustusi looduskaitse vallas, haruldaste liikide nõudluste tagamist ning rakendamaks kaasaja looduskaitse põhimõtete elluviimist kaitsealal. Lisaks liidetakse kaitsealaga Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määrusega nr 59 „Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne maakonnas” moodustatud Kangruaadu, Oademetsa ja Porsiku, hoiualad. Samuti arvatakse kaitsealasse osa piirnevast Väinamere hoiualast, mis on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrusega nr 154 „Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas”. Kaitsealaga liidetakse ka kaitsealused Porsiku kadakad (kaitse alla võetud Haapsalu rajooni TSN TK 21. novembri 1984. a otsusega nr 267) ning osaliselt Paatsalu põlispuude grupp (kaitse alla võetud Lihula rajooni TSN TK 25. aprilli 1958. a otsusega nr 34).

Määruse eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Haapsalu kontoris aadressil Kiltsi tee 10, Haapsalu, Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, Pärnu ning Lääneranna Vallavalitsuses aadressil Jaama 1, Lihula linn ajavahemikus 20.02.2018 kuni 23.03.2018. Materjalidega saab tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee (siinse teate allosas).

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatava määruse menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Palume Teil esitada oma parandusettepanekud ja vastuväited kaitseala kaitse-eeskirja muutmise kohta kirjalikult Keskkonnaameti Lääne regioonile (aadressil Kiltsi tee 10, Haapsalu, 90403 Läänemaa või laane@keskkonnaamet.ee) hiljemalt 23.03.2018.
Määruse eelnõu avalik arutelu toimub Kõmsi Rahvamajas (aadressil Keskuse tee 3, Kõmsi küla) 16.04.2018 kell 15.00, kus tutvustatakse laekunud küsimusi ja ettepanekuid ning eelnõu viimast seisu.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2019 aastal.

Materjalid:
Kaitse-eeskiri (357.52 KB, PDF)
Seletuskiri (748.1 KB, PDF)
Kaitseala kaart (267.93 KB, JPG)
Hoiuala kaart (139.04 KB, JPG)
Ekspertiis (755.02 KB, PDF)

Lisainfo: 
Anni Kurisman anni.kurisman@keskkonnaamet.ee, tel 472 4721

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.