Sa oled siin

Pärnu maakonnas kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine ja kaitse all olevate looduse üksikobjektide piiranguvööndi ulatuse määramine

Keskkonnaamet annab teada, et kavas on täpsustada Pärnumaa kaitstavate looduse üksikobjektide asukohti, nimetusi ja piiranguvööndite ulatust ning kaitse alla võtta kaks uut looduse üksikobjekti. Väljatöötamise kavatsuse (edaspidi  VTK) koostaja on Keskkonnaamet.

Kokku täpsustatakse Pärnumaal 70 kaitstava looduse üksikobjekti – 44 puu või puuderühma ja 26 rändrahnu piiranguvööndi ulatust. Kolm hetkel kaitsealana arvel olevat objekti võetakse kaitse alla pindalalise üksikobjektina ning täpsustatakse ja kaasajastatakse objekti piir. Muudatused valmistatakse ette looduskaitseseaduse § 10 lõike 6 alusel. Üksikobjekti kaitsekord on kehtestatud keskkonnaministri 02.04.2003. a määrusega nr 27 „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri“. Kehtivat kaitsekorda ei muudeta ja kaitse-eesmärke ei täiendata.

Eesmärk on tagada Pärnu maakonna esinduslikumate põlispuude, rändrahnude ja pinnavormi säilimine määrates neile sobivaim kaitsevööndi ulatus. Looduskaitseseaduse § 68 lõike 1 kohaselt on hetkel kõikide Pärnumaa kaitstavate loodusobjektide piiranguvööndi ulatus 50 m. Kavas on kehtestada üksikobjektidele piiranguvööndi ulatus lähtudes iga konkreetse objekti kaitsevajadusest.

Kaitse alla võetakse kaks puud: Puhtu mänd ja Puhtu tamm Lääneranna vallas, Virtsu alevikus, Puhtu tee 13 maaüksusel (19502:003:0143). Tegemist on heas seisukorras puudega; nende käsitamine kaitsealuste looduse üksikobjektidena tagab neile seadusest tuleneva kaitse ning tähtsustab nende väärtust. Puude üksikobjektidena kaitse alla võtmisel hakkab neile kehtima üksikobjektidele kehtestatud kaitsekord.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema Pärnumaa kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse alla võtmise ja kaitse all olevate looduse üksikobjektide piiranguvööndi ulatuse määramise protsessis. Üksikobjektide kaitse alla võtmise ja kaitse all olevate looduse üksikobjektide piiranguvööndi ulatuse määramise VTK-ga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu) kuni 25.06.2018. Materjalidega saab tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee siinse teate allosas.

Põhjendatud parandusettepanekuid ja vastuväiteid üksikobjektide kaitse alla võtmise ja kaitse all olevate looduse üksikobjektide piiranguvööndi ulatuse määramise VTK kohta saab esitada kirjalikult info@keskkonnaamet.ee või aadressil Roheline 64, Pärnu 80010 hiljemalt 25.06.2018. Avalik arutelu toimub 27. juunil 2018 Keskkonnaameti Pärnu kontori (Roheline 64) suures saalis kell 13.00.

Pärast tutvustamisperioodi lõppu esitatakse VTK Keskkonnaministeeriumile  määruse eelnõu menetluse algatamiseks. Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada ka menetluse algatamisele järgneval avalikustamise perioodil.

Pärnumaa kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse alla võtmise ja kaitse all olevate looduse üksikobjektide piiranguvööndi ulatuse määramise VTK-ga saab tutvuda SIIN (PDF).

Lisainfo: Liis Jääger, Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist, liis.jaager@keskkonnaamet.ee, tel 674 4810

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.