Sa oled siin

Algatati Järveküla looduskaitseala moodustamise ja Võrtsjärve hoiuala piiri muutmise menetlus

Keskkonnaministri 8. juuni 2018. a käskkirjaga nr 468 on algatatud määruse „Järveküla looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” menetlus ja määruse „Võrtsjärve hoiuala kaitse alla võtmisega seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine ning Tamme paljandi ja Trepimäe kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamine” menetlus.

Järveküla lka asub Viljandi maakonnas Viljandi vallas Järveküla ja Maltsa külas. Kaitseala territoorium on osaliselt (lõunapoolne osa) looduskaitse all alates 21. augustist 1990. a liigikaitsealana. Kaitseala põhjapoolne osa oli kaitse all Võrtsjärve hoiualana (KLO2000173). Võrtsjärve hoiuala kaitse-eesmärk on eelkõige veekogu ja sellega otseselt seotud elustiku kaitse, kuid hoiualasse on osaliselt arvatud ka Õhne jõe ja Võrtsjärve vahel olev Arusoo soo, mille teine pool kuulub olemasoleva Järveküla looduskaitseala koosseisu. Seetõttu on ühetaoline loodusmaastik jaotatud pooleks kahe erineva kaitse-eesmärgi ja kaitsekorraga ala vahel. Kuna märjad metsad moodustavad väärtusliku maastikulise tervikkompleksi, on oluline säilitada nende terviklikkus ja tagada ühetaoline kaitse. Seega ei moodustata täiesti uut looduskaitseala, vaid laiendatakse oluliselt juba olemasoleva kaitseala piire. Seoses Järveküla lka moodustamisega muudetakse ka Võrtsjärve hoiuala piire Viljandi maakonna osas.

Võrtsjärve hoiuala asub kolmes maakonnas - idaosa asub Tartumaal, lääneosa Viljandimaal ja lõunaosa Valgamaal. Eelnõukohase määrusega muudetakse Võrtsjärve hoiuala piire nii Tartumaa kui ka Viljandimaa osas. Valgamaa osas muudatusi ei tehta. Võrtsjärve hoiuala kaitse-eesmärk on eelkõige veekogu ja sellega otseselt seotud elustiku kaitse. Seetõttu muudetakse eelnõukohase määrusega ka Võrtsjärve hoiuala Tartu maakonda jääva osa (KLO2000239) kaitse-eesmärke ja piire ning hoiualale liidetakse Tamme paljand (KLO1000031) liivakivipaljandite tõttu ja Trepimägi (KLO1000019) roostikuala tõttu. Tamme paljandi kaitse on tagatud Võrtsjärve hoiuala kaudu ja vana kaitsekorraga ala kaitse all hoidmine ei ole enam otstarbekas. Trepimäe maismaa osal ei ole peale puhkeväärtuse olulist looduskaitselist väärtust ja senised puhkealana majandatud metsad arvatakse kaitse alt välja.

Võrtsjärve ääres olevate paadikanalite puhul ei olnud vana kaardialust kasutades võimalik tuvastada hoiuala piiri esialgset täpset asukohta ja sellepärast kasutati hoiuala piiritlemisel kanalite juures olevate muulide järvepoolseid otsi, mis ühendati mõtteliste sirgetega ning hoiualast jäeti välja ümberkujundatud kaldaalaga paadikanalid, millel puudub looduskaitseline väärtus. Muus osas kasutati olemasoleva hoiuala piiri korrigeerimiseks peamiselt Eesti põhikaardil olevat Võrtsjärve kaldajoont ja katastriüksuste piire.

Eelnõu avalik väljapanek toimub 25.06.2018 kuni 15.07.2018. Palume Teil esitada oma põhjendatud parandusettepanekud või vastuväited kaitseala kaitse-eeskirja kohta kirjalikult Keskkonnaameti Tartu kontor aadressil Aleksandri 14, Tartu 51004 või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 15.07.2018.

Määruse eelnõu ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Viljandi kontoris (Paala tee 4, Viljandi) ja Keskkonnaameti Tartu kontoris (Aleksandri 14, Tartu), Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee ning Elva ja Viljandi valla kodulehel. Täiendavat infot võite küsida telefonil 5336 5805 või e-postiaadressil maris.paju@keskkonnaamet.ee.

Keskkonnaamet teeb looduskaitseseaduse § 9 lõike 4 punkt 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta (koosolekuta). Kui ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks ei ole esitatud vastuväidet menetluse läbiviija ettepanekule mitte korraldada kaitse alt väljaarvamisel avalikku arutelu, siis avalikku arutelu ei korraldata.

Kui hiljemalt 15.07.2018 a. ei ole parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et olete meie esitatud eelnõudega nõus.

Pärast avalikustamist esitatakse määruse eelnõu orienteeruvalt jaanuaris 2019. aastal ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2019. aasta märtsis.

Kaitse-eeskirja kehtestamise/kaitseala moodustamise järgselt tehakse ettepanek Natura 2000 võrgustikku kuuluva Võrtsjärve loodusala ja Võrtsjärve linnuala piiride korrigeerimiseks ning kaitse-eesmärkide muutmiseks.

Järveküla LKA kaitse-eeskiri (422.56 KB, PDF)

Järveküla LKA seletuskiri (595.33 KB, PDF)

Järveküla LKA kaart (219.35 KB, JPG)

Võrtsjärve HA muutmine, Tamme paljandi ja Trepimäe otsus kehtetuks määrus (365.94 KB, PDF)

Võrtsjärve HA muutmine, Tamme paljandi ja Trepimäe otsus kehtetuks seletuskiri (570.25 KB, PDF)

Võrtsjärve HA kaart Viljandimaa 1

Võrtsjärve HA kaart Viljandimaa 2

Võrtsjärve HA kaart Tartumaa 1

Võrtsjärve HA kaart Tartumaa 2

     Järveküla looduskaitseala. Foto autor Marica-Maris Paju

 

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.