Sa oled siin

Lindi looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 08.06.2018. a käskkirjaga nr 466 on algatatud Vabariigi Valitsuse määruse „Lindi looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine“ menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Lindi looduskaitseala eesmärk on kaitsta soostikku ja seda ümbritsevaid väärtuslikke metsakooslusi, ohustatud ja kaitsealuseid liike. Lindi looduskaitsealal kaitstakse elupaigatüüpe metsastunud luited (2180)3, huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*). Need elupaigatüübid on haruldaste ja ohustatutena lisatud loodusdirektiivi I lisasse ning nende kaitse tagamisel on Euroopa Liidul ja selle liikmesriikidel eriline vastutus. Samuti kaitstakse loodusdirektiivi II lisasse lisatud haruldase liigi kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) elupaika. Lisaks kaitstakse Lindi looduskaitsealal teisigi kaitsealuseid liike nagu harilik jugapuu (Taxus baccata), väike käopõll (Listera cordata), harilik kopsusamblik (Lobaria pulmonaria), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis),laanerähn (Picoides tridactylus), laanepüü (Bonasa bonasia), sarvikpütt (Podiceps auritus), händkakk (Strix uralensis), värbkakk (Glaucidium passerinum), õõnetuvi (Columba oenas), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina) ja merikotkas (Haliaeetus albicilla) ning nende elupaiku.

Määruse eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu) ajavahemikus 13.08. – 10.09.2018. Materjalidega saab tutvuda ka käesoleva teate allosas.

Ühtlasi teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatava määruse menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti Lääne regioonile (Roheline 64, Pärnu 80010 või info@keskkonnaamet.ee) hiljemalt 10.09.2018.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu 2019. a septembris ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2019. a novembris.

Lisainfo: Kirsi Loide, 447 7375, kirsi.loide@keskkonnaamet.ee

Materjalid:
Kaitse-eeskiri (PDF)
Seletuskiri (PDF)
Kaart (JPG)

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.