Sa oled siin

Keskkonnaamet kinnitas Pihla-Kaibaldi looduskaitseala kaitsekorralduskava

Keskkonnaameti peadirektori 13.07.2017 käskkirjaga nr 1-2/17/16 kinnitati Pihla-Kaibaldi looduskaitseala (Pihla-Kaibaldi loodusala) kaitsekorralduskava aastateks 2017–2026.

Pihla-Kaibaldi looduskaitseala asub Hiiu maakonna keskosas Hiiu ja Pühalepa vallas. Kaitseala pindala on 3780 ha ja sellest 97% on riigi omandis.

Kaitseala loodi Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1998. a määrusega nr 89 „Pihla-Kaibaldi ja Rattagu looduskaitsealade ning Kukka maastikukaitseala moodustamine, kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamineˮ. Kehtiv kaitsekord on sätestatud Vabariigi Valitsuse 14. septembri 2006. a määrusega nr 203 „Pihla-Kaibaldi looduskaitseala kaitse-eeskiriˮ, kuid kaitsekord on praegu muutmisel.

Kaitseala eesmärk on loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüüpide ning II lisas nimetatud liigi soohiilaka (Liparis loeselii), mis on ühtlasi II kategooria kaitsealune liik, kasvukohtade kaitse. Kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), kanarbiku ja kukemarjaga kuivad liivanõmmed (2320), rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010*), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*). Samuti on kaitseala eesmärk linnudirektiivi I lisas nimetatud liigi kaljukotka (Aquila chrysaetos) elupaiga kaitse ning elustiku mitmekesisuse ja kaitsealuste liikide elupaikade kaitse.

Peamised kaitsekorralduskavas kavandatud tegevused on liivikute, luitemetsade ja loodusliku veerežiimi taastamine ning külastustaristu rajamine ja hooldamine.

Kaitsekorralduskava on kaitstava ala rakenduslik tegevusplaan, millega kavandatakse järgmise kümne aasta olulisemad tegevused kaitstaval alal olevate loodusväärtuste säilitamiseks. Kaitsekorralduskava annab soovitused kaitse eesmärkide saavutamiseks, kuid ei loo õigusi ega kohustusi kolmandatele isikutele.

Kaitsekorralduskavade koostamist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Kaitsekorralduskavaga saab tutvuda SIIN (4.64 MB, PDF).

Lisainfo: Andres Miller, Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo kaitse planeerimise spetsialist, andres.miller@keskkonnaamet.ee, 56480567.

Kaibaldi liivik. Foto: Heikki Luhamaa

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.