Sa oled siin

Keskkonnaamet kinnitas Tõhela-Ermistu loodusala kaitsekorralduskava

Keskkonnaamet kinnitas peadirektori asetäitja 14.07.2017 käskkirjaga nr 1-2/17/18 Tõhela-Ermistu loodusala kaitsekorralduskava aastateks 2017–2026.

Tõhela-Ermistu loodusala asub Pärnu maakonnas Varbla vallas Kanamardi ja Kilgi külas ning Tõstamaa vallas Ermistu, Lõuka, Männikuste, Päraküla, Rammuka, Ranniku Tõheka ja Tõlli külas ning Tõstamaa alevikus. Loodusala hõlmab Tõhela-Ermistu hoiuala, Tõhela-Ermistu kaljukotka püsielupaika, Seliste kassikaku püsielupaika ja Seliste merikotka püsielupaika. Tõhela-Ermistu loodusala pindalaks on 3149,8 ha.

Tõhela-Ermistu loodusalal kaitstakse 11 loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüüpi: metsastunud luited (21801), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad  (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*). II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik vingerjas (Misgurnus fossilis) ja nõtke näkirohi (Najas flexilis).

Kaitsekorralduskava on kaitstava ala rakenduslik tegevusplaan, millega määratakse 10 aasta olulisemad tegevused alaga seotud väärtuste säilitamiseks ja kaitsmiseks. Kaitsekorralduskavaga nähakse ette kaitsealuste liikide ja loodusdirektiivi elupaigatüüpide inventuuri ning Tõhela ja Ermistu järvede veerežiimi uuringu läbiviimist, kuivenduskraavide sulgemist loodusliku veerežiimi taastamiseks, Tõhela ja Ermistu puhkealade hooldamist ning ala piiritähiste hooldamist.

Kaitsekorralduskava koostamist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Tutvu kaitsekorralduskavaga SIIN (13.02 MB, PDF).

Lisainfo: Jana Galadi, Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo kaitse planeerimise spetsialist, jana.galadi@keskkonnaamet.ee, 447 7379.

Vaade Tõhela järvele. Foto: Mari Raidla

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.