Sa oled siin

Keskkonnaamet kinnitas Puhtu-Laelatu looduskaitseala kaitsekorralduskava

Keskkonnameti peadirektor kinnitas 14. novembril Puhtu-Laelatu looduskaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2017–2026.

Puhtu-Laelatau looduskaitseala (3085 ha) on osa rahvusvahelise tähtsusega Väinamere linnu- ja loodusalast. Ala eesmärk on kaitsta, taastada ja säilitada eluslooduse mitmekesisust, looduslikke ja poollooduslikke kooslusi, kaitsealuseid liike ja nende elupaiku, rahvusvahelise tähtsusega veelindude rändepeatuspaiku, vee- ja rannikulinnustiku pesitsus-, sulgimis- ja toitumisalasid  ning kogu Euroopas ohustatud ja loodusdirektiivi lisas nimetatud elupaigatüüpe ja linnudirektiivi liike. Kaitstava ala pindalast moodustab ligi kaks kolmandikku veeala (madalad kaitstud merelahed ja rannikujärved) koos arvukate linnurikaste laidudega. Oluline tähtsus ala liigirikkuse säilimisele on pärandkooslustel (ranna-, loo-, soostuvad ja puisniidud, kadastikud ja puiskarjamaad), sooelupaikadel ning vanadel laialehistel metsadel.

Peamiseks kavandatud tegevuseks on poollooduslike koosluste taastamine ja hooldamine. Kokku kavandatakse kaitsekorraldusperioodi lõpuks hooldada poollooduslikke kooslusi rohkem kui 470 ha-l, millest suur osa on rannaniidud. Kaitsekorralduskavaga kavandatakse muuhulgas tööd I kaitsekategooria liigi Ruthe sõrmkäpa ja väga liigirikka Laelatu puisniidu hooldamiseks. Kavandatud on kaitseala tutvustavate infotahvlite paigaldamine ja Puhtulaiu radade hooldus. Koostööpartneriteks kava elluviimisel on talunikud ja maaomanikud, RMK, ülikoolid jt.

Kava eelnõu koostas Pärandkoosluste Kaitse Ühing. Kaitsekorralduskava valmimist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Lisainfo: Elle Puurmann, Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist, elle.puurmann@keskkonnaamet.ee, 472 9430.

Kaitsekorralduskavaga saad tutvuda SIIN (5.8 MB, PDF).

Laelatu puisniit. Foto: Riina Kotter

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.