Sa oled siin

Keskkonnaamet kinnitas Kikepera looduskaitseala kaitsekorralduskava

Keskkonnaamet kinnitas 20.12.2017 käskkirjaga nr 1-2/17/31 Kikepera looduskaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2018-2027.

Kikepera looduskaitseala asub Pärnu maakonnas Kanaküla, Oissaare, Sigaste, Kikepera, Saunametsa, Kalda ja Põlendmaa külas ning Viljandi maakonnas Tipu ja Iia külas. Kaitseala pindala on 10 732,8 ha. Looduskaitseala kaitse-eesmärgiks on 9 elupaiga, 10 taimeliigi, 1 samblikuliigi kasvukoha ning 28 linnuliigi ja nende elupaikade kaitse. Suurem osa kaitsealast kuulub üle-euroopalisse Natura 2000 kaitstavate alade võrgustikku Kikepera linnuala koosseisus, mis hõlmab lisaks ka lähedal paiknevat Siiraku looduskaitseala. Lisaks on tegemist rahvusvahelise tähtsusega linnualaga ehk IBA alaga. Kikepera looduskaitseala on valdavalt metsamaaga, mis ümbritseb kõrge väärtusega rabasid. Kikepera looduskaitseala tuumikala moodustavad Saessaare, Kauni, Valgeraba, Katkusoo ja Lodja raba.

Kaitsekorralduskava on kaitstava ala rakenduslik tegevusplaan, millega määratakse 10 aasta olulisemad tegevused alaga seotud väärtuste säilitamiseks ja kaitsmiseks. Kikepera looduskaitseala kaitsekorralduskava on koostatud aastateks 2018–2027. Hinnanguliselt on kaitsekorralduslike tööde kogumaksumus 2,3 miljonit eurot. Olulisemad tööd, mida kaitsekorralduskavaga planeeritakse on Kikepera looduskaitseala loodusliku veerežiimi taastamine, külastusrajatiste korrastamine ning kaitseala tähistamine. Kõige suuremahulisemad on loodusliku veerežiimi taastamise tööd. Kavandatud on ligikaudu 280 kilomeetri kraavide sulgemist, peamiselt rabade servaaladel ja lähiümbruses. Ligikaudu 320 kilomeetrid kraave jäetakse looduslikule arengule ehk aeglaselt kinni kasvama. Samas üle 1000 km kraave kaitseala piiranguvööndis jäävad alles ning neid lubatakse hooldada.

Kikepera looduskaitseala on suhteliselt madala külastuskoormusega ning täiendavaid külastusrajatisi kaitsealale ei planeerita. Kaitsealal asub Katku puhkekoht ning kaitseala läbib RMK Oandu-Aegviidu-Ikla matkatee.

Kikepera looduskaitseala kaitsekorralduskava koostasid OÜ Consultare spetsialistid Mari Raidla, Kristo Kiiker ja Riina Raasuke. Ornitoloogilisi küsimusi konsulteerisid ornitoloogid Veljo Volke ja Renno Nellis. Kava koostamist koordineeris Kaitse planeerimise büroo kaitse planeerimise spetsialist Meelis Suurkask.

Kaitsekorralduskava on valminud „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013” ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine” meetme „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks” programmi alusel Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Lisainfo: Meelis Suurkask, Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist, meelis.suurkask@keskkonnaamet.ee.

Kaitsekorralduskavaga saab tutvuda SIIN (4.21 MB, PDF)

Kikepera LKA Kaunisoo servaala. Foto Meelis Suurkask 

 

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.