Sa oled siin

Vabariigi Valitsus kinnitas Kesselaiu maastikukaitseala kaitse-eeskirja

Eesti Vabariigi Valitsus otsustas 14.12.2017 määrusega nr 179 „Kesselaiu maastikukaitseala kaitse-eeskiri“ kinnitada Kesselaiu maastikukaitseala kaitse-eeskirja. Kesselaiu maastikukaitseala kaitse-eeskiri jõustub 29.12.2017.

Kesselaiu maastikukaitseala territoorium on olnud kaitse all alates 1938. aastast, kui Vabariigi Valitsuse 10. novembri 1938. a otsusega nr 816 „Maa-alade looduskaitse alla võtmise kohta” võeti kaitse alla Kesselaiu pank ja selle läheduses olev maa-ala (60 ha suurune mets). Selle põhjal moodustati 2004. aastal Kesselaiu maastikukaitseala, mille kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitas Vabariigi Valitsus 5. mai 2004. a määrusega nr 184 „Kesselaiu maastikukaitseala kaitse-eeskiri”. Käesoleva määrusega muudetakse maastikukaitseala kaitse-eesmärke, kaitsekorda ja korrigeeritakse kaitseala tsoneeringut. Kaitseala hõlmavad Natura 2000 võrgustikku kuuluvad Väinamere loodusala ja Väinamere linnuala.

Kesselaiu maastikukaitseala pindala on 175,1 ha. Kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta Kesse panka ja saarel kasvavat lookuusikut, looduslikke ja poollooduslikke kooslusi, kaitsealuseid liike ja nende elupaiku ning elupaigatüüpe, mida loodusdirektiiv nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), rannaniidud (1630*), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210*), lood (alvarid ‒ 6280*), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*) ja puiskarjamaad (9070). Kaitstakse ka liigi elupaiku, mida loodusdirektiiv nimetab II lisas. See liik on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus). Kaitstakse liike, mida linnudirektiiv nimetab I lisas, ja nende elupaiku. Need liigid on randtiir (Sterna paradisaea), punaselg-õgija (Lanius collurio) ja vööt-põõsalind (Sylvia nisoria). Lisaks kaitstakse ohustatud ja haruldasi liike ja nende elupaiku. Need on punane tolmpea (Cephalanthera rubra), müür-raunjalg (Asplenium ruta-muraria), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja liivatüll (Charadrius hiaticula).

Kinnitatud kaitse-eeskirja, seletuskirja ja kaardiga saab tutvuda ka Riigi Teataja kodulehe vahendusel (www.riigiteataja.ee). Küsimuste tekkimisel seoses kaitse-eeskirjaga on kontaktisikuks Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo kaitse planeerimise spetsialist Kadri Paomees (telefon 452 7764, e-post kadri.paomees@keskkonnaamet.ee).

Kesselaiu maastikukaitseala on Eesti jaoks olulise väärtusega, mida tuleb hoida ja kaitsta. Täname, et aitate loodusväärtusi hoida!

Kaitse-eeskiri (PDF)
Seletuskiri (PDF)
Kaart (PDF)

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.