Sa oled siin

Vabariigi Valitsus kinnitas Laidu saare looduskaitseala kaitse-eeskirja

Eesti Vabariigi Valitsus otsustas 14.12.2017 määrusega nr 183 „Laidu saare looduskaitseala kaitse-eeskiri“ kinnitada Laidu saare looduskaitseala kaitse-eeskirja. Laidu saare looduskaitseala kaitse-eeskiri jõustub 29.12.2017.

Kaitseala on moodustatud Kingissepa rajooni TSN Täitevkomitee 3. aprilli 1965. a otsuse nr 32 „Looduse kaitsest Kingissepa rajoonis” lisa 2 punkti 73 alusel merelindude ja haha pesitsuskoha kaitseks. Kaitseala nimetati looduskaitsealaks ja määrati kaitsekord Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määrusega nr 178 „Laidu saare looduskaitseala kaitse-eeskiri”. Käesoleva määrusega muudetakse looduskaitseala kaitse-eesmärke, kaitsekorda ja korrigeeritakse ala piire. Kaitseala hõlmab osaliselt Natura 2000 võrgustikku kuuluva Küdema lahe loodusala ja Küdema lahe linnuala.

Laidu saare looduskaitseala pindala on 18,8 ha. Kaitseala eesmärgiks on kaitsta Laidu saarel pesitsevaid ja läbirändavaid linde, poollooduslikke kooslusi ja kaitsealuseid liike ning nende elupaiku. Kaitstakse elupaigatüüpe, mida loodusdirektiiv nimetab I lisas. Need on väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630*), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210) ning lood (alvarid – 6280*).  Kaitstakse III kategooria kaitsealuseid liike, mida linnudirektiiv nimetab I lisas, ja nende elupaiku. Need on valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), randtiir (Sterna paradisaea) ja jõgitiir (Sterna hirundo). Kaitstakse ka hahka (Somateria mollissima), keda linnudirektiiv nimetab II lisas, ja tema elupaiku.

Kinnitatud kaitse-eeskirja, seletuskirja ja kaardiga saab tutvuda ka Riigi Teataja kodulehe vahendusel (www.riigiteataja.ee). Küsimuste tekkimisel seoses kaitse-eeskirjaga on kontaktisikuks Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo kaitse planeerimise spetsialist Kadri Paomees (telefon 452 7764, e-post kadri.paomees@keskkonnaamet.ee).

Laidu saare looduskaitseala on Eesti jaoks olulise väärtusega, mida tuleb hoida ja kaitsta. Täname, et aitate loodusväärtusi hoida!

Kaitse-eeskiri (83.09 KB, PDF)
Seletuskiri (537.2 KB, PDF)
Kaart (162.56 KB, PDF)

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.