Sa oled siin

Vabariigi Valitsus kinnitas Suuremõisa lahe looduskaitseala kaitse-eeskirja

Eesti Vabariigi Valitsus otsustas 14.12.2017 määrusega nr 184 „Suuremõisa lahe looduskaitseala kaitse-eeskiri“ kinnitada Suuremõisa lahe looduskaitseala kaitse-eeskirja. Suuremõisa lahe looduskaitseala kaitse-eeskiri jõustub 29.12.2017.

Suuremõisa lahe maastikukaitseala territoorium on olnud kaitse all alates 1965. aastast, kui Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee 3. aprilli 1965. a otsusega nr 32 „Looduse kaitsest Kingissepa rajoonis” võeti kaitse alla Suuremõisa lahe ornitoloogiline keeluala. Selle põhjal moodustati 2007. aastal Suuremõisa lahe maastikukaitseala, mille kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitas Vabariigi Valitsus 8. mai 2007. a määrusega nr 131 „Suuremõisa lahe maastikukaitseala kaitse-eeskiri”. Kaitsealaga liidetava Suuremõisa kuld-soverbielli püsielupaik moodustati keskkonnaministri 17. aprilli 2006. a määrusega nr 28 „Kaitsealuste seeneliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri”. Käesoleva määrusega muudetakse kaitseala kaitse-eesmärke ja kaitsekorda ning laiendatakse kaitstavat ala. Samuti muudetakse kaitstava loodusobjekti tüüpi ja muudetakse maastikukaitseala looduskaitsealaks. Kaitseala hõlmab osaliselt Natura võrgustikku kuuluva Suuremõisa lahe loodusala.

Suuremõisa lahe looduskaitseala pindala on 416,3 ha. Kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta elupaigatüüpe, mida loodusdirektiiv nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on lood (alvarid ‒ 6280*), sinihelmikakooslused (6410), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210*), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*). Kaitstakse ka liike, mida loodusdirektiiv nimetab II lisas, ja nende elupaiku. Need liigid on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja suur rabakiil (Leucorrhinia pectoralis). Kaitstakse liike, keda linnudirektiiv nimetab I lisas, ja nende elupaiku. Need liigid on kassikakk (Bubo bubo), merikotkas (Haliaeetus albicilla) ja mustviires (Chlidonias niger). Lisaks kaitstakse haruldast ja ohustatud taimeliiki pisikannikest (Viola pumila).

Kinnitatud kaitse-eeskirja, seletuskirja ja kaardiga saab tutvuda ka Riigi Teataja kodulehe vahendusel (www.riigiteataja.ee). Küsimuste tekkimisel seoses kaitse-eeskirjaga on kontaktisikuks Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo kaitse planeerimise spetsialist Kadri Paomees (telefon 452 7764, e-post kadri.paomees@keskkonnaamet.ee).

Suuremõisa lahe looduskaitseala on Eesti jaoks olulise väärtusega, mida tuleb hoida ja kaitsta. Täname, et aitate loodusväärtusi hoida!

Kaitse-eeskiri (88.49 KB, PDF)
Seletuskiri (360.24 KB, PDF)
Kaart (476.08 KB, PDF)

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.