Sa oled siin

Vabariigi Valitsus kinnitas Pilkuse maastikukaitseala kaitse-eeskirja

Vabariigi Valitsus kinnitas 14. detsembri 2017. a määrusega nr 181 Pilkuse maastikukaitseala kaitse-eeskirja. Kaitse-eeskiri jõustub 29. detsembril 2017. a.

Pilkuse maastikukaitseala territoorium on olnud kaitse all alates 1992. aastast, kui Rapla Maavalitsuse 20. oktoobri 1992. a määrusega nr 97 „Objektide looduskaitse alla võtmine, nimetuse muutmine, pindalade ning uute pindalade kinnitamine” moodustati Pilkuse sookaitseala. 2001. aastal nimetati ala Pilkuse maastikukaitsealaks, mille kaitse-eeskiri kinnitati Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2001. a määrusega nr 133 „Pilkuse maastikukaitseala kaitse-eeskiri”. Kaitseala hõlmab osaliselt Natura võrgustikku kuuluva Pilkuse loodusala.

Pilkuse maastikukaitseala pindala on 479,6 ha ja see asub Rapla maakonnas tervenisti riigimaal. Ala kaitse-eesmärk on kaitsta soo- ja metsaökosüsteemi ning elustiku mitmekesisust. Kaitsealal kaitstakse elupaigatüüpe, mida loodusdirektiiv nimetab I lisas: rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (9010*), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*). Kaitsealal kaitstakse ka kaitsealuseid linnuliike väike-konnakotkast (Aquila pomarina) ja kanakulli (Accipiter gentilis).

Kinnitatud kaitse-eeskirja, seletuskirja ja kaardiga saab tutvuda Riigi Teataja kodulehe vahendusel (www.riigiteataja.ee). Kui teil tekib kaitse-eeskirjaga seoses täiendavaid küsimusi, või soovite konkreetsemaid käitumisjuhiseid, siis palun võtke ühendust Keskkonnaametiga, kus kontaktisikuks on kaitse planeerimise spetsialist Kristi Pai (telefon 384 8681, e-post kristi.pai@keskkonnaamet.ee).

Pilkuse maastikukaitseala on Eesti jaoks olulise väärtusega, mida tuleb hoida ja kaitsta. Täname, et aitate kodumaa väärtusi hoida.

Kaitse-eeskiri (81.99 KB, PDF)

Seletuskiri (273.28 KB, PDF)

Kaart (259.79 KB, JPG)

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.