Sa oled siin

Vabariigi Valitsus kinnitas Taarikõnnu looduskaitseala kaitse-eeskirja

Eesti Vabariigi Valitsus otsustas 18.01.2018 määrusega nr 5 „Taarikõnnu looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” (edaspidi kaitse-eeskiri) kinnitada Taarikõnnu looduskaitseala kaitse-eeskirja. Taarikõnnu looduskaitseala kaitse-eeskiri jõustub 02.02.2018. Kaitse-eeskirja, seletuskirja ja saab tutvuda Riigi Teataja kodulehe vahendusel (www.riigteataja.ee).

Taarikõnnu looduskaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta Taarikõnnu raba (Põrguraba), Laianiidu raba ja Lõo (Aruniidu) raba maastikukompleksi, seda ümbritsevaid metsa- ja sookooslusi ning kaitsealuseid liike ja elupaigatüüpe, mida loodusdirektiiv nimetab I lisas. Kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (9010*), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*). Kaitstakse linnuliike, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7‒25, edaspidi linnudirektiiv) nimetab I lisas: kaljukotkas (Aquila chrysaetos), must-toonekurg (Ciconia nigra), metsis (Tetrao urogallus), teder (Tetrao tetrix), laanepüü (Bonasa bonasia) ja öösorr (Caprimulgus europaeus). Kaitstav taimeliik on kolmehõlmaline batsaania (Bazzania trilobata). Taarikõnnu looduskaitsealal kaitstakse rändlindude peatuspaiku.

Küsimuste tekkimisel seoses kaitse-eeskirjaga on kontaktisikuks kaitse planeerimise büroo kaitse planeerimise spetsialist Meelis Suurkask (tel 516 4997, e-post meelis.suurkask@keskkonnaamet.ee).

Taarikõnnu looduskaitseala on Eesti jaoks olulise väärtusega, mida tuleb hoida ja kaitsta. Täname, et aitate kodumaa väärtusi hoida!

Kaitse-eeskiri (95.37 KB, PDF)

Seletuskiri (278.37 KB, PDF)

Kaart (1.98 MB, PDF)

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.