Sa oled siin

Vabariigi Valitsus kinnitas Sääre looduskaitseala kaitse-eeskirja

Eesti Vabariigi Valitsuse 1. märtsi 2018. a määrusega nr 18 kinnitati Sääre looduskaitseala kaitse-eeskiri, mis jõustub 19. märtsil 2018. a.

Sääre looduskaitseala territoorium on olnud osaliselt kaitse all alates 1971. aastast Eesti NSV Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee 23. veebruari 1971. a otsustega loodud ja protokollis nr 4 „Kohaliku tähtsusega ornitoloogilise kaitseala kinnitamisest” ja „Kohaliku tähtsusega ornitoloogilise kaitseala Vesitükimaa kaitse korraldamise eeskiri” nimetatud Vesitükimaa ornitoloogilise kaitsealana. Keskkonnaministri 20. detsembri 2005. a määrusega „Hallhülge ja viigerhülge püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” võeti osa alast kaitse alla Vesitükimaa hallhülge püsielupaigana. Osa Sääre looduskaitsealast võeti Kura kurgu ja Vesitükimaa hoiualana kaitse alla Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määrusega nr 176 „Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas”. Käesoleva määrusega moodustatakse olemasoleva uuendamata kaitsekorraga ala, püsielupaiga ja hoiuala põhjal Sääre looduskaitseala, muutes kaitse-eesmärke ja kaitsekorda. Kaitseala hõlmab täielikult Natura 2000 võrgustikku kuuluva Kura kurgu linnuala ja osaliselt Vesitükimaa loodusala.

Sääre looduskaitseala pindala on 551,4 ha ja see asub Saare maakonnas Saaremaa vallas Sääre külas. Ala kaitse-eesmärk on kaitsta mere- ja rannikukoosluste elustiku mitmekesisust, pesitsevaid, läbirändavaid ja talvituvaid veelinde ning kaitsealuseid liike ja nende elupaiku. Kaitsealal kaitstakse elupaigatüüpe, mida loodusdirektiiv nimetab I lisas: karid (1170), esmased rannavallid (1210), väikesaared ning laiud (1620) ja rannaniidud (1630*). Kaitsealal kaitstakse kaitsealuseid linnuliike, keda linnudirektiiv nimetab I lisas, ja nende elupaiku. Need liigid on jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), räusktiir (Sterna caspia), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), väiketiir (Sterna albifrons) ja väikekoskel (Mergus albellus). Kaitsealal kaitstakse kaitsealust linnuliiki tõmmukajakat (Larus fuscus) ja tema elupaiku. Kaitsealal kaitstakse linnuliiki hahka (Somateria mollissima) ja tema elupaiku. Kaitsealal kaitstakse kaitsealust loomaliiki, keda loodusdirektiiv nimetab II lisas, ja tema elupaiku. See liik on hallhüljes (Halichoerus grypus). Kaitsealal kaitstakse kaitsealust taimeliiki harilikku muguljuurt (Herminium monorchis) ja selle kasvukohti.

Kaitse-eeskirja, seletuskirja ja kaardiga ning muutunud Vesitükimaa hoiuala ja Kura kurgu hoiuala kaartidega saab tutvuda Riigi Teataja kodulehe vahendusel (www.riigiteataja.ee). Kui teil tekib kaitse-eeskirjaga seoses täiendavaid küsimusi, või soovite konkreetsemaid käitumisjuhiseid, siis palun võtke ühendust Keskkonnaametiga, kus kontaktisikuks on kaitse planeerimise spetsialist Gunnar Raun (telefon 457 6442, e-post gunnar.raun@keskkonnaamet.ee).

Sääre looduskaitseala on Eesti jaoks olulise väärtusega, mida tuleb hoida ja kaitsta. Täname, et aitate kodumaa väärtusi hoida.

Kaitse-eeskiri (90.42 KB, PDF)
Seletuskiri (459 KB, PDF)
Kaitseala kaart (113.07 KB, JPG)

Foto autor: Gunnar Raun
 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.