Sa oled siin

Vabariigi Valitsus kinnitas Pihla-Kaibaldi looduskaitseala kaitse-eeskirja muudatused

Vabariigi Valitsus kinnitas 5. aprilli 2018. a määrusega nr 31 Vabariigi Valitsuse 14. septembri 2006. a määruse nr 203 „Pihla-Kaibaldi looduskaitseala kaitse-eeskiri” muudatused. Muudetud kaitse-eeskiri jõustub 20. aprillil 2018. a.

Muudeti Pihla-Kaibaldi looduskaitseala (edaspidi kaitseala) kaitse-eesmärke, kaitsekorda ning välis- ja vööndite piiri. Täiendati kaitse-eesmärkidena loetletud ja kaitsealal esinevate elupaigatüüpide nimekirja ning sinna lisati elupaigatüübid liivikud (2330), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (9020*) ja rohunditerikkad kuusikud (9050). Lisaks soohiilakale lisati ala kaitse-eesmärgiks ka roheline hiidkupar, euroopa naarits, kaunis kuldking ning saarmas. Kaitselalga liideti seni kaitseta olnud liikide elupaigad, mille tulemusel suurenes kaitseala pindala 36,6 hektari võrra. Pihla-Kaibaldi looduskaitseala pindala on 3816,6 ha. Olulisemate muudatustena lubatakse kalapüüki, mida senine kaitse-eeskiri ei käsitlenud ja mis looduskaitseseadusest tulenevalt oli seetõttu keelatud. Sihtkaitsevööndis lubatakse maaparandussüsteemide eesvoolude hoiutöid. Muudeti jahipidamise sätteid ja piiranguvööndis sätestatud tingimusi raie tegemiseks. 
Kaitseala paikneb Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Kanapeeksi, Koidma, Leigri, Metsaküla, Määvli, Prählamäe ja Tubala külas.

Kinnitatud kaitse-eeskirja, seletuskirja ja kaardiga saab tutvuda Riigi Teataja kodulehe vahendusel (www.riigteataja.ee). Küsimuste tekkimisel seoses kaitse-eeskirjaga on kontaktisikuks kaitse planeerimise büroo kaitse planeerimise spetsialist Andres Miller (telefon 5648 0567, e-post andres.miller@keskkonnaamet.ee).

Pihla-Kaibaldi looduskaitseala on Eesti jaoks olulise väärtusega, mida tuleb hoida ja kaitsta. Täname, et aitate loodusväärtusi hoida!

Kaitse-eeskiri (PDF)
Seletuskiri (PDF)
Kaart (PDF)

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.