Sa oled siin

Keskkonnaamet kinnitas Oese soo hoiuala kaitsekorralduskava

Keskkonnaameti peadirektori 25. juuni 2018. a käskkirjaga nr 1-2/18/10 kinnitati Oese soo hoiuala kaitsekorralduskava aastateks 2018–2027. Oese soo hoiuala kuulub üleeuroopalisse Natura 2000 võrgustikku Oese soo loodusalana.

Oese soo hoiuala asub Pärnumaal Halinga vallas Oese ja Enge külas. Hoiuala pindala on 197 ha ja see on nii riigi- kui ka eraomandis. Hoiuala moodustati Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrusega nr 154 „Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnasˮ. Hoiuala kaitse-eesmärgiks on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - rabade (7110*), siirde- ja õõtsiksoode (7140), liigirikaste madalsoode (7230), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse. Kaitsekorralduskavaga tehakse ettepanek kaitse-eesmärke täiendada ja lisada eesmärkide hulka ka elupaigatüüp soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*). Ala kaitse-eesmärgiks on ka taimeliik eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja selle kasvukoha kaitse.

Peamised kaitsekorralduskavas kavandatud tegevused on eesti soojumika kasvukoha ja Natura elupaigatüüpide kordusinventuurid ning eesti soojumika kasvupaiga hooldustööd.

Kaitsekorralduskava on kaitstava ala rakenduslik tegevusplaan, millega kavandatakse järgmise kümne aasta olulisemad tegevused kaitstaval alal olevate loodusväärtuste säilitamiseks. Kaitsekorralduskava annab soovitused kaitse eesmärkide saavutamiseks, kuid ei loo õigusi ega kohustusi kolmandatele isikutele.

Kaitsekorralduskavaga saab tutvuda SIIN (2.79 MB, PDF).

Lisainfo: Liis Jääger, 674 4810, liis.jaager@keskkonnaamet.ee

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.