Sa oled siin

Vabariigi Valitsus kinnitas Pamma maastikukaitseala kaitse-eeskirja

Eesti Vabariigi Valitsus otsustas 21.06.2018 määrusega nr 47 „Pamma maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri“ kinnitada Pamma maastikukaitseala kaitse-eeskirja. Pamma maastikukaitseala kaitse-eeskiri jõustub 13.07.2018.

Kaitseala territoorium on olnud kaitse all alates 1959. aastast, kui Kingissepa rajooni TSN Täitevkomitee 19. mai otsusega nr 71 „Looduskaitse organiseerimisest Kingissepa rajoonis” võeti kaitse alla maastiku üksikelement Pamma maalinn (ka Kooljamäed). Määrusega muudetakse kaitseala kaitse-eesmärke, kaitsekorda, korrigeeritakse kaitseala piiri ja koostatakse kaitse-eeskiri. Muudatuse on tinginud vajadus kehtestada alale looduskaitseseadusega kooskõlas olev kaitse-eeskiri (seni alal kaitse-eeskiri puudus) ning tagada nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50; edaspidi loodusdirektiiv) I lisas nimetatud metsaelupaigatüübi kaitse. Maastikukaitseala hõlmab täielikult Natura 2000 võrgustikku kuuluva Kooljamägede loodusala.

Pamma maastikukaitseala pindala on 7,5 ha. Kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta ja tutvustada Pamma maalinna, metsaökosüsteemi, luitekooslusi ja neile kooslustele iseloomulikku elustiku mitmekesisust ning loodusdirektiivi elupaigatüüpi, mida loodusdirektiiv nimetab I lisas. See on vanad loodusmetsad (9010*).

Kinnitatud kaitse-eeskirja, seletuskirja ja kaardiga saab tutvuda ka Riigi Teataja kodulehe vahendusel (www.riigiteataja.ee). Küsimuste tekkimisel seoses kaitse-eeskirjaga on kontaktisikuks Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo kaitse planeerimise spetsialist Kadri Paomees (telefon 452 7764, e-post kadri.paomees@keskkonnaamet.ee).

Pamma maastikukaitseala on Eesti jaoks olulise väärtusega, mida tuleb hoida ja kaitsta. Täname, et aitate loodusväärtusi hoida!

Materjalid:

Kaitse-eeskiri (78.21 KB, PDF) 

Seletuskiri  (348.83 KB, PDF)

Kaart  (484.68 KB, PDF)

Pamma maastikukaitseala. Foto: Kadri Paomees

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.