Sa oled siin

Vabariigi Valitsus kinnitas Varbla looduskaitseala kaitse-eeskirja

Eesti Vabariigi Valitsuse 26. märtsi 2018. a määrusega nr 66 kinnitati Varbla looduskaitseala kaitse-eeskiri, mis jõustub 10.08.2018. Kaitse-eeskirja, seletuskirja ja kaardiga saab tutvuda Riigi Teataja kodulehel (www.riigiteataja.ee) ja siinse teate allosas.

Varbla looduskaitseala asub Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Rannaküla, Mäliküla ja Varbla külas ja on kogupindalaga 266 ha.

Varbla looduskaitseala territoorium on olnud varem kaitse all Varbla hoiualana, mis moodustati Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrusega nr 154 „Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas”. Varbla looduskaitseala kuulub ka Varbla loodusalana Natura 2000 võrgustikku.

Varbla looduskaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta ja säilitada nii kohaliku kui ka rahvusvahelise tähtsusega väärtuslikke kooslusi ja merikotkast ning tema elupaika. Merikotkas on Eestis I kaitsekategooria ehk suures hävimisohus olev liik ning Euroopa linnudirektiivi I lisa linnuliik, kellel on Varbla looduskaitsealal üks teadaolev pesa. Elupaigatüübid, mida kaitstakse on püsitaimestuga kivirannad, hallid luited, kuivad niidud lubjarikkal mullal, liigirikkad madalsood, vanad loodusmetsad, vanad laialehised metsad ning soostuvad ja soo-lehtmetsad. Nimetatud elupaigatüübid on intensiivse looduskasutuse tõttu muutunud Euroopa boreaalses piirkonnas haruldaseks ja seetõttu on ohustatud ka paljud nende kooslustega seotud liigid. Seega on oluline elupaigatüüpide rangem kaitse, et aidata kaasa looduse mitmekesisuse säilimisele ja taastamisele.

Küsimuste tekkimisel seoses kaitse-eeskirjaga, paberkandjal kaitse-eeskirjaga tutvumiseks või konkreetsemate käitumisjuhiste saamiseks on kontaktisikuks Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo spetsialist Kätlin Kurg (telefon 447 7379, 5750 2105, e-post katlin.kurg@keskkonnaamet.ee).

Varbla looduskaitseala on Eesti jaoks olulise väärtusega, mida tuleb hoida ja kaitsta. Täname, et aitate kodumaa väärtusi hoida!

Materjalid:
Kaitse-eeskiri (PDF)
Seletuskiri (PDF)
Kaart (JPG)

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.