Sa oled siin

Keskkonnaamet kinnitas Väinamere hoiuala maismaaosa kaitsekorralduskava

Keskkonnaamet kinnitas peadirektori 18. septembri 2018. a käskkirjaga 1-2/18/13 Väinamere hoiuala maismaaosa, Mõisaküla panga, Puiskarjamaa, Pullapää panga ja Österby hoiuala ning Heinlaiu, Kadakalaiu ja Suuremõisa merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava aastateks 2018‒2027.

Kavaga käsitlevad hoiualad ja püsielupaigad (u 6080 ha) on osa Natura 2000 võrgustiku Väinamere loodus- ja linnualast. Ala eesmärk on kaitsta, taastada ja säilitada Euroopas ohustatud ja loodusdirektiivi lisas nimetatud elupaigatüüpe ja linnudirektiivi liike. Ala jääb osaliselt UNESCO Lääne-Eesti saarte biosfääri programmialale.

Väinamere hoiuala maismaaosale on iseloomulikud erinevad rannikuelupaigad, valdavalt poollooduslikud kooslused, mis püsivad hooldamise, karjatamise või niitmise tulemusena. Oluliselt vähem on alal metsi, millest looduskaitseliselt hinnatumad on suhteliselt noored esikmetsad maakerkealadel. Tähelepanuväärselt liigirikas ja kaitset vajav on enamasti merega seotud linnustik. Mõisaküla panga hoiuala ilmestab sisemaine klint ‒ Mõisaküla pank; alal kaitstakse niidualasid ning pangal kasvavaid kaitsealuseid taimeliike. Puiskarjamaa ja Österbi hoiuala on moodustatud poollooduslike koosluste kaitseks. Pullapää panga hoiuala on moodustatud ennekõike loodusmetsade ja panga kaitseks.

Kaitsekorralduskavaga määratakse kümne aasta olulisemad tegevused alaga seotud väärtuste säilitamiseks ja kaitsmiseks. Olulised on poollooduslike koosluste taastamise ja hooldamisega seotud tegevused. Kokku on kavandatud niidualade taastamine ja hooldus ligi 3200 hektaril. Muuhulgas on kavandatud Hiiumaal Jausa ja Prassi rannaniidule juurdepääsutee rajamine ning Nuudimetsa truubi paigaldamine.

Lindude pesitsusedukuse tagamiseks on kavandatud väikekiskjate ohjamine Viirelaiul, Rukkirahul, Eerikulaiul, Kakralaiul. Hoiuala tutvustamiseks ja külastuse korraldamiseks on kavandatud puhkekoha rajamine Pullapää panga hoiualale ja vaatetorni rajamine Hellamaa randa. Väinamere hoiuala tutvustamiseks on kavandatud trükis ja keskkonnahariduslik õppeprogramm. Kavandatud on muuhulgas valitud piirkondade haudelinnustiku ja kaitstavate taimeliikide inventuurid ning Väinamere lindude toidubaasi ja Leisi jõe alamjooksu hüdroloogiline uuring.

Koostööpartneriks kava elluviimisel on Riigimetsa Majandamise Keskus.

Kava eelnõu koostas Pärandkoosluste Kaitse Ühing. Kaitsekorralduskava valmimist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Lisainfo: Elle Puurmann, Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist, 472 9430, elle.puurmann@keskkonnaamet.ee.

 

Materjalid:

 

Väinamere hoiuala maismaaosa kaitsekorralduskava (10.73 MB, PDF)

 

Kaitsekorralduskava lisad (15.26 MB, PDF)

 

Väinamere hoiuala

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.