Kaitstavate alade linnujahi analüüs

Keskkonnaameti tellimusel koostas Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ) analüüsi, kuidas on Eesti looduskaitseliste piirangutega aladel (kaitsealad, sh rahvuspargid, püsielupaigad, hoiualad) linnujaht reguleeritud ning töötati välja metoodika, milliste näitajate alusel hinnatakse, kas ja mil määral on kaitsealadel vaja linnujahti piirata. Samuti kaalutakse analüüsis, kas mõnel pool, kus praegu on linnujaht piiratud, võib seda ilma linnustikku kahjustamata siiski lubada. Töö hõlmab kogu Eestit, mistõttu alasid, mida analüüsiti, oli üle 3300. Nende hulgas on ka Euroopa Liidu looduskaitsealade võrgustikku Natura 2000 kuuluvad linnualad.

Jahiseaduse ja jahieeskirja alusel võib Eestis linnujahti pidada 31 liigile. Jahiliikidest kolm (valgepõsk-lagle, soopart ja laanepüü) on kaitsealused liigid ning kuus (raba- ja hallhani, soo-, räga- ja luitsnokk-part ning nurmkana) kuuluvad Eesti ohustatud liikide punasesse nimestikku. Jahikorralduslikult on oluline, et jahitavate liikide seisund ei halveneks ja oleks tagatud jahinduslikult säästlik saagikus.

Ettepaneku kaitsekorra muutmiseks tegi EOÜ umbes 200 ala kohta. Nende hulgas on nii need alad, kus soovitati linnustikust lähtuvalt linnujahti piirata, kui ka need alad, kus leiti, et praegune kaitsekord, mis linnujahti piirab, ei ole vajalik.

Keskkonnaamet kasutab EOÜ koostatud analüüsi kui ornitoloogiaalast ekspertarvamust. EOÜ esitatud ettepanekud kaitsekorra muutmiseks viiakse sisse iga kaitseala kohta eraldi järk-järgult. Enne kaitsekorra muutmist tutvustab Keskkonnaamet kaitse-eeskirja eelnõud avalikkusele, mille  käigus selgitatakse välja erinevate huvigruppide (kohalikud elanikud, jahimehed, turismiettevõtjad jt) arvamused konkreetses piirkonnas.

Töö rahastus saadi Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammist ning selle tellimiseks viidi 2016. a sügisel läbi riigihange. Analüüs valmis 2018. a kevadel.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.