Kudealade taastamine

Keskkonnaamet on Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 toel alustanud kalade kudetingimuste parandamist meres, jõgedes ja järvedes (EMKF meede 1.18).

Meetme eesmärgiks on merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamine. Selle elluviimiseks toetatakse kunstkoelmute paigaldamist Liivi lahte ja koelmualade taastamist meres ja siseveekogudes.

Meetme eelarve 2014-2020 programmperioodiks on 3 000 000 eurot, mida rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 25% ulatuses Eesti riigieelarvest.

Toetuse kasutamise kava eelarve on kokku 2 242 465 eurot.

Keskkonnaameti elluviidavate esimese vooru projektide nimekiri:

 1. Kalade kudetingimuste parandamine Nõva jõel (tähtaeg 31.12.18).
 2. Kalade kudetingimuste parandamine Veskijõel (tähtaeg 31.12.18).
 3. Kalade kudetingimuste parandamine Riguldi jõel ja Leidissoo peakraavil (tähtaeg 31.12.18).
 4. Koha kunstkoelmute paigutamine Pärnu lahte, kunstkoelmute kontroll ja koelmute hooldamine (2.1 MB, PDF)(tähtaeg 31.12.19).
 5. Eeluuringu koostamine Keeri järve väljavoolu puhastamiseks kalade rände hõlbustamiseks (2.37 MB, PDF) (tähtaeg 31.08.18).
 6. Eeluuringu koostamine lõheliste varjevõimaluste lisamiseks Timmkanali sobivatel lõikudel (1.48 MB, PDF) (tähtaeg 31.08.18).
 7. Eeluuringu koostamine lõheliste koelmualade ja elupaikade parandamiseks Vääna jõe alam- ja keskjooksul (1005.47 KB, PDF) (tähtaeg 30.04.18).
 8. Eeluuringu koostamine lõheliste koelmualade ja elupaikade parandamiseks Pirita jõe alamjooksul (989.15 KB, PDF) (tähtaeg 30.04.18).
 9. Eeluuringu koostamine Jaama jõe suudme ja Jaama kanali puhastamiseks setetest kalade rände võimaldamiseks madalveeperioodil (1.37 MB, PDF) (tähtaeg 31.08.18).
 10. Eeluuringu koostamine forelli koelmuala kvaliteedi parandamiseks ja koelmualade laiendamiseks Munalaskme oja sobivatel lõikudel (2.28 MB, PDF) (tähtaeg 31.08.18).
 11. Eeluuringu koostamine Sauemere ja Teorehe järve veetaseme hoidmiseks ja noorkalade merre laskumise võimaldamiseks (3.41 MB, PDF) (tähtaeg 31.10.19).
 12. Eeluuringu koostamine Saunja lahe ja Riimimere, Saaremõisa lahe ning Salajõe-Kärbla peakraavi süsteemi vahelise osaliselt kinni kasvanud kalade rändetee taasavamiseks (2.72 MB, PDF) (tähtaeg 31.10.19).
 13. Eeluuringu koostamine Matsalu lahe, Kasari jõe lehtersuudmeala kalade kude- ja turgutusala seisundi parendamiseks vaba veepiiri, roostiku mosaiiksuse ning vooluveekogude looduslikuma veerežiimi taastamiseks ja säilitamiseks (2.87 MB, PDF) (tähtaeg 31.10.19).
 14. Kloostri jõe lehtersuudme elupaigatüübi (EL LD tüüp 1130) inventeerimine (5.26 MB, PDF) (tähtaeg 31.05.19).
 

Lingid:

 

Lisainfo:

Aimar Rakko, Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja, aimar.rakko@keskkonnaamet.ee, 5306 9104

Aivar Nigol, projektijuht, aivar.nigol@keskkonnaamet.ee, 5064 083

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.