Keskkonnatasu

Keskkonnatasu makstakse keskkonna kasutusõiguse eest ning selle rakendamise eesmärk on vältida või vähendada loodusvarade kasutamisega, saasteainete keskkonda heitmisega ja jäätmete kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju.

Keskkonnatasu maksmise kohustus on nii keskkonnaloa omanikel, kui ka isikutel, kelle tegevuse ulatus või viis kohustab keskkonnaluba omama. Täpsemalt saab loa omamise nõuetest lugeda välisõhu, vee, maapõue, jäätmete ja keskkonnakompleksloa valdkonna rubriikidest. 

Keskkonnatasu deklareerimist ja tasumist reguleerivad järgmised õigusaktid:
keskkonnatasude seadus
maksukorralduse seadus
• keskkonnaministri määrus nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja nende
täitmise ning maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise kord “

Keskkonnatasu deklareerimise ja tasumise protsess ning sellega seotud tugiteenused on kirjeldatud teenusstandardis (251.67 KB, PDF).

 • Keskkonnatasude määrad

  Keskkonnatasude määrad on sätestatud keskkonnatasude seadusega. Loata ja lubatust suuremas koguses keskkonnakasutuse puhul rakendub kõrgendatud keskkonnatasu määr. Keskkonnatasude määrad on fikseeritud erinevates keskkonnakaitset puudutavates seadustes ning määrad vaadatakse üle igal aastal.

 • Kõrgendatud määraga keskkonnatasu

  Kõrgendatud määraga keskkonnatasu tuleb maksta, kui tegevus ületab loaga antud piire või kui tegutsetakse ilma vajaliku loata alal või mahus, mis nõuab keskkonnaluba.

 • NB! Kõrgendatud määraga tasu on tulumaksuseaduse § 34 p 6 kohaselt kulu, mida on keelatud ettevõtlustulust maha arvata ning seega see kuulub tulumaksuga maksustamisele.

 • Pane tähele TSD vormi täitmisel!

  Erandlikel juhtudel ei kuvata TSD vormi lisa 6 real 6041 aasta jooksul Maksu- ja Tolliametile kõrgendatud määra järgi tasutud keskkonnatasu, sel juhul tuleb muuta rida 6040 ning kajastada tasutud summa kogu ulatuses seal.

 • Loata keskkonnakasutus

  Vastavalt keskkonnatasu seadusele tuleb keskkonnatasu maksta ka isikul, kellel on keskkonnaloa omamise kohustus, kuid on tegutsenud vastavat luba omamata. Loata keskkonnakasutuse korral arvestatakse keskkonnatasu kõrgendatud määra järgi. Juhul, kui ettevõte on tegutsenud enne keskkonnaloa kehtima hakkamist ilma loata, tuleb loata perioodil toimunud keskkonnakasutus eraldi deklareerida. Menetluses olevat loa taotlust ei võrdsustata loa omamisega, seega loa taotlemise menetluse ajal on tegu loata keskkonnakasutusega. Loata keskkonnakasutust on võimalik deklareerida paberkandjal, e-posti teel (digitaalselt allkirjastatult) või välisõhu ja vee valdkonna puhul infosüsteemis KOTKAS.

Keskkonnatasu maksmine

Keskkonnatasu makstakse Maksu- ja Tolliameti poolt avatud ettemaksukontole, kus igal maksumaksjal on personaalne viitenumber.

Raha on soovitav kanda ettemaksukontole aegsasti enne maksukohustuse tähtaega: ettemaksukontolt maha arvestamine toimub automaatselt kohustuse tähtaja saabudes.

Kui kohustuse tähtaja saabudes ettemaksukontol vahendid puuduvad, siis vastavalt maksukorralduse seaduse § 115 lõikele 1 on maksumaksja kohustatud arvestama ja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi.

Maksukohustuslase rahalised kohustused arvestatakse ettemaksukontolt maha nende tekkimise järjekorras, kusjuures ühe ja sama tähtpäevaga nõuete täitmisel võetakse aluseks maksuliigipõhine järjestus (vt maksukorralduse seaduse § 105).

Keila juga. Pildistas Toomas Kalda

Keila juga pildistas Toomas Kalda.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.