Keskkonnatasu deklareerimine

Keskkonnatasu deklareerimise kohustus on kõigil, kelle tegevuse ulatus või viis kohustab keskkonnaluba omama. Ka neil, kellel keskkonnaluba puudub.

Keskkonnatasu deklareerimise ja tasumise tähtaeg on aruandekvartalile järgnev 17. kuupäev. Kui 17. kuupäev jääb puhkepäevale, siis deklareerimise ja tasumise tähtajaks on sellele järgnev esimene tööpäev. Õigeaegselt maksmata keskkonnatasuga kaasneb intress 0,06% päevas.

Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid kinnitatakse keskkonnaministri määrusega ning deklaratsioone on võimalik esitada järgmiselt:

Toodud võimalustest pooldame ja soovitame kõige enam deklaratsiooni esitamist elektrooniliselt (vt Nõuded elektrooniliselt esitatavale dokumendile).

 

Deklaratsiooni vormid:

Tähelepanu! Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid on alates 01.04.2017 muutunud keskkonnaministri määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord“ alusel. Infosüsteemis KOTKAS võivad deklaratsiooni vormid vähesel määral ajutiselt erineda määruses nr 22 toodud deklaratsioonivormidest, kuid erinevus ei mõjuta tasuarvestust.

 

Juhendid

Vesi

Vee erikasutusõiguse tasu deklareerimine (PDF)
Veesasatetasu deklareerimine (PDF)

Oluline veesaastetasu deklareerimisel! Üldlämmastiku erisus puudutab vaid neid väljalaskmeid, millele on vee erikasutusloaga kehtestatud üldlämmastikule piirmäär ja puhasteid, kus toimub reoveepuhasti vee temperatuuri mõõtmine ja fikseerimine.

Välisõhk

Üldine deklareerimise juhend (16.43 KB, DOCX) 
Deklareerimine e-teenustes (15.69 KB, DOCX)
Deklareerimine KOTKAS-es (14.83 KB, DOCX) (kompleksload)
      Tahkete osakeste arvutamine KOTKAS-es (17.62 KB, DOCX)
Deklareerimise eripärad enne 01.01.2017 (15.56 KB, DOCX)

Oluline! Süsinikdioksiidi maksustamise eripärad:
1. Süsinikdioksiidi eest maksab ainult soojuse tootja kaugkütteseaduse mõistes ja ainult selle osa eest, mida müüakse
2. Biokütuste põletamisel tekkivat süsinikdioksiidi ei deklareerita (biokütus on küttepuud, puidujäätmed, hakkepuit jms)
3. Süsinikdioksiidi eest ei maksta kõrgendatud määradega saatetasu

Jäätmed

Jäätmete kõrvaldamisel tuleb saastetasu deklaratsioonile märkida kvartalis ladestatud jäätmekogus tonnides jäätmekoodide kaupa.

Deklaratsioonile on võimalik manusena juurde lisada arvutusfaile.

Maavarad

Oluline! Kui kaevandamisloa omaja ei ole teinud instrumentaalmõõdistamist, arvutatakse kaevandamisõiguse tasu hinnangulise kaevandamismahu alusel. Loa omaja teeb hinnangulise kaevandamismahu alusel esitatud keskkonnatasu deklaratsioonides vajaliku tasaarvestuse instrumentaalmõõdistamise tulemuste alusel selles aruandekvartalis, mil toimus instrumentaalmõõdistamine või tagasiulatuvalt alates viimati esitatud deklaratsioonist (keskkonnatasude seadus § 32_1)
Instrumentaalmõõdistamise alusel tuleb teha korrektuurid deklaratsioonides esimesel võimalusel! Tasaarvestamise puhul tuleb võtta aluseks deklareeritud kaevandamismaht. Parandused tuleb teha selles mõõdistamisperioodis, kus tekkisid mahuerinevused.

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.