Biokütused

Biokütus on biomassist toodetud vedel- või gaaskütus, mida kasutatakse transpordivahendites. Enimlevinud biokütused on põllukultuuridest toodetud biodiisel ja bioetanool, mis segatakse vastavalt diislikütusele ja mootoribensiinile juurde. Üha enam toodetakse biokütuseid ka bioloogilist päritolu jäätmetest ja tööstusjääkidest. Sellisest toorainest toodetud biokütus omab keskkonnale suuremat positiivset mõju.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividele 2009/28/EÜ ja 2009/30/EÜ peab iga liikmesriik vähendama kasvuhoonegaaside heitmeid 6% transpordisektoris aastaks 2020. Samuti peavad biokütused moodustama 10% kogu transpordisektoris turule toodud kütustest energiasisalduse järgi. Biokütused, mida soovitakse nende eesmärkide täitmiseks arvesse võtta, peavad vastama säästlikkuse kriteeriumitele.

Tulenevalt vedelkütuse seadusest on alates 1. maist 2018 kütuse müüjatel, kelle kohta on majandustegevuse registrisse kantud kütuse tarbimisse lubamise märge või kütuse maksuladustamise lõpetamise märge, ja kütuse impordi tegevusluba omavatel isikutel (edaspidi tarnija) kohustus tuua turule diislikütus ja mootoribensiin, milles sisalduv biokütus moodustaks vähemalt 3,1% energiasisalduse järgi. Kohustus ei laiene mootoribensiinile oktaanarvuga 98. 

Alates 1. jaanuar 2018 peavad tarnijad esitama vastavalt atmosfääriõhu kaitse seadusele tarnitud kütuste ja energia kasvuhoonegaaside kuuaruande, milles sisaldub vähemalt järgnev:

 1) andmed iga tarnitud kütuse ja energia kogumahu, kasvuhoonegaaside heite mahukuse, päritolu ning ostukoha kohta;
 2) andmed, millised on biokütuse elutsükli jooksul tekkivad kasvuhoonegaaside heitkogused energiaühiku kohta.

Kuuaruanne esitatakse iga kalendrikuu 15. kuupäevaks Keskkonnaametile aadressile info@keskkonnaamet.ee.

Lisainformatsiooni saab keskkonnaosakonna kliima peaspetsialistilt numbril 5199 7770 või e-posti aadressil monika.tischler@keskkonnaamet.ee

Biokütuste raporteerimisvorm on kättesaadav Keskkonnaministeeriumi koduleheküljelt ja klikkides siia (548.53 KB, XLSX).

Kütuse rafineerimistehas Porvoos, Soomes. Autor: Imre Banyasz

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.