Käitlemistoimingute registreerimine

Kui seade on FOKA registrisse sisse kantud, siis tuleb registreerida ka kõik järgnevad käitlemistoimingud, mis selle seadmega seotud on. Käitlemistoiminguid saavad registreerida seadme hooldajaks valitud käitlemisluba omav ettevõte või ettevõtte käitlemisloal märgitud töötajad. 

Iga registreeritud seadmega seotud käitlemistoiming tuleb registreerida FOKA registris viie tööpäeva jooksul toimingust arvates. Registreerida tuleb järgmised käitlemistoimingud:

  • Seadme paigaldamine
  • Lekkekontroll
  • Lekke kõrvaldamine
  • Seadmesse aine lisamine
  • Aine kogumine (eemaldamine seadmest) ja selle üleandmine
  • Hooldustööd
  • Automaatse lekke tuvastamise süsteemi paigaldamine, kontroll ja remont
  • Seadme ümberehitamine (seadmes oleva aine koguse suurendamine või vähendamine, üleminek uuele ainele)

Erandina on fluoritud kasvuhoonegaase lahustina sisaldavate seadmete puhul nõutud vaid aine eemaldamise ja üleandmise ning aine lisamise registreerimine. Elektrijaotlate puhul ei ole nõutud seadme paigaldamise toimingu registreerimine.

Juhendid FOKA kasutamise kohta on leitavad e-Keskkonnaametis.

Iga seadme puhul kuvatakse registris ka tähtaeg, millal tuleb hiljemalt järgmine lekkekontroll läbi viia. Lekkekontrolli tegemise nõutud sagedust arvestatakse fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatel seadmetel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 517/2014 ning osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavatel seadmetel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1005/2009.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.