Liigikaitse

Liigikaitse eesmärk on tagada, et kõigi meil elavate tavapäraste ja iseloomulike liikide asurkonnad (ühe liigi isendite kogum teatud paigas) oleksid elujõulised.
 
Liigi seisund on soodne, kui liigi asurkonna arvukus näitab, et liik säilib kaugemas tulevikus oma looduslike elupaikade või kasvukohtade elujõulise koostisosana, liigi looduslik levila ei kahane ning liigi asurkondade pikaajaliseks säilimiseks on praegu ja tõenäoliselt ka edaspidi olemas piisavalt suur elupaik. 
 
Liikide kaitse tagamiseks on võetud osa liike riikliku kaitse alla (aluseks Eesti punane nimestik) ja nende elupaikade või kasvukohtade kaitse tagatakse kaitsealade, hoiualade või püsielupaikade moodustamisega. Vaata liikide infot andmebaasist Eesti eElurikkus.
 
Ohustatud liikide seisundi parandamiseks koostatakse liigi kaitse tegevuskavad. Keskkonda või inimest ohustavate liikide arvukuse piiramise aluseks on liigi ohjamise tegevuskavad.
 

Keskkonnaametis tegeleb liigikaitse korraldamisega liigikaitsebüroo, kelle tegevus hõlmab püsielupaikade määruste ettevalmistamist, liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavade koostamist, võõrliikide ohjamise korraldamist, liigikaitseliste tööde planeerimist, kaitsealuste liikide leviku ja uurimise korraldamist, loodusest eemaldamise jm looduskaitseseadusest tulenevate lubade andmist, loomakahjude ennetamist ja kompenseerimist.


Lendorav kuulub Eestis I kaitsekategooriasse ning teda esineb Euroopa Liidu riikidest vaid Soomes ja Eestis. Foto: harum.koh

EELIS

Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS) on Keskkonnateabe Keskuse poolt peetav ametlik andmebaas, mille üheks eesmärgiks on liigi leiukohtade arvestuse pidamine.

Kaitsealuste liikide leiukohtade tellitud inventuuride puhul peavad andmed laekuma Keskkonnaametile kindlas formaadis, mis lihtsustab oluliselt andmete ülekandmist EELIS-andmebaasi. Keskkonnaametile laekunud aruanded koos liikide leiukohtadega vaadatakse üle ameti kaitsekorralduse spetsialistide või liigikaitse büroo peaspetsialistide poolt ning edastatakse peale töö vastuvõtmist Keskkonnateabe Keskusele.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.