Loodushoiutoetuste taotlemine

Toetust saab taotleda kaitsealal, hoiualal või püsielupaigas asuva kinnisasja maad õiguslikul alusel kasutaval valdajal poolloodusliku koosluse taastamistööde läbiviimiseks või taastatavale alale karjaaia rajamiseks. 

Poolloodusliku koosluse taastamise toetuse taotlemine toimub vastavalt keskkonnaministri 1. juuni 2004 määrusele nr 62 „Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad".

Taotluse esitamine

Taotleja esitab jooksva aasta 22. maiks vormikohase taotluse (17.98 KB, DOCX) (17.98 KB, DOCX)Keskkonnaameti piirkondlikule maahoolduse spetsialistile. 

Taotlusele peab olema lisatud:

1) kinnisasja valdamise õiguslikku alust tõendav dokument;

2) taastatava ala asukohakaart.

Taotluse kohta otsuse tegemine

Keskkonnaamet otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise hiljemalt jooksva aasta 10. juuliks, arvestades kontrollimise tulemusi, toetuseks määratud rahasumma suurust ja alade eelisjärjestust. Taotluse rahuldamata jätmise põhjendatud otsuse ärakiri saadetakse taotlejale 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates. Taotluse rahuldamise korral saadab Keskkonnaamet taotlejale loodushoiutoetuse lepingu projekti.

Loodushoiutoetuse leping ja toetuse maksmine

Keskkonnaamet sõlmib 30 tööpäeva jooksul alates otsuse tegemise päevast taotlejaga määruse lisas 2 esitatud vormi (PDF) kohase loodushoiutoetuse lepingu, milles määratakse kindlaks:
1) lepingupooled;
2) taotleja kohustused määruse §-s 2 nimetatud tööde tegemise osas;
3) toetussumma määruse § 2 lõikes 1 nimetatud tööde tegemiseks iga töö kohta eraldi;
4) taotleja vastutus kohustuste täitmata jätmise ja mittenõuetekohase täitmise korral.

Toetust makstakse toetuse saajale proportsionaalselt valmis tööde mahuga pärast seda, kui Keskkonnaameti esindaja on töö tulemused üle vaadanud ja vormistanud määruse lisas 3 esitatud vormi (PDF) kohase akti, kuid mitte hiljem kui järgneva kalendriaasta 1. aprilliks.

Materjalid taotlejale:

1) Loodushoiutoetuse taotlus (17.98 KB, DOCX)

2) Loodushoiutoetuse leping (25.2 KB, DOCX)

3) Loodushoiutoetuse lepingu alusel tööde vastuvõtmise ja üleandmise akt (14.73 KB, DOCX)

Taastatud Soomaa lamminiit. Pildistas Gunnar SeinTaastatud Soomaa lamminiit. Pildistas Gunnar Sein

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.