Poollooduslike koosluste hooldamise toetuse taotluste kooskõlastamine

Poollooduslike koosluste hooldamise toetuse taotlemine toimub vastavalt maaeluministri 22.04.2015 määrusele nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus".

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse (edaspidi PLK) üldeesmärk on parandada poollooduslike koosluste ja nendega seotud liikide seisundit.

Spetsiifilised eesmärgid:

  • parandada poollooduslike koosluste hooldamise kvaliteeti, sealjuures suurendada põllumajandusloomade abil hooldatavate poollooduslike koosluste osa;
  • parandada poollooduslike kooslustega seotud liikide seisundit;
  • suurendada hooldatavate alade pindala;
  • säilitada ja suurendada elurikkust ja maastikulist mitmekesisust.

Alates 2018. aastast saab taotlust esitada vaid elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel. Täpsemat infot e-PRIA kohta saab aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA.

PLK toetust taotlev isik esitab E-PRIA kaudu Keskkonnaametile poollooduslike koosluste andmed, millele Keskkonnaamet annab viie tööpäeva jooksul nõusoleku hooldamistingimuste kohta. Keskkonnaamet ei anna hooldamistingimuste kohta nõusolekut, kui ala, mille kohta toetust taotletakse, ei ole hoolduskõlblik.

Hooldamistingimustele nõusoleku andmise etapis Keskkonnaamet :

  • annab kooskõlastuse poollooduslikele kooslustele;
  • seab vajadusel määruse nr 38 § 8 lg 11 alusel hooldatavatele aladele lisatingimusi kui need on vajalikud ala seisundi parendamiseks;
  • seab vajadusel eritingimused ala hooldamiseks kui need on kooskõlas kaitse-eeskirja, kaitsekorralduskava või liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavaga.

Taotlusi saab esitada kooskõlastamiseks alates 2.maist ja kooskõlastatud taotluse saab PRIAle esitada E-PRIA teeninduskeskkonnas kuni 21.mai.

22. maist kuni 15. juunini on võimalik esitada PRIAle hilinenud taotlusi. Hilinenud taotluse osas vähendatakse taotlejale makstavat toetust iga hilinenud tööpäeva eest 1%.

Euroopa Liit maaelu arenguks 

                                                                          

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.